Baner

Brisel, maj 2010. godine - Sastanak Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Evropske komisije i Crne Gore održan je 07. maja 2010. godine u cilju daljih priprema Crne Gore za procese evropskih integracija.

Podgorica, 30. april 2010. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki potpisali su Sporazum o saradnji, kojim su predvidjene aktivnosti na prevenciji korupcije i drugih oblika nezakonitog ponašanja u toku javnih tendera.

Sarajevo, februar 2010. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore učestvovala je na radionici o reviziji/evaluaciji sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru (PIFC), u periodu od 10. i 11. februara 2010. godine u Sarajevu.

Podgorica, 29. oktobar 2009. godine - Misija OSCE-a u Crnoj Gori je 29. oktobra t.g. organizovala u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Crne Gore, i uz učešće Vrhovnog državnog tužilaštva i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, jednodnevni seminar za državne revizore i ostale zaposlene u DRI na temu ’Uloga Državne revizorske institucije u podnošenju krivičnih prijava iz postupka revizije, sa posebnim osvrtom na sumnju na djela sa elementima korupcije’.

Brisel, septembar 2009. godine - U cilju adekvatne pripreme Državne revizorske institucije za procese evropskih integracija, Institucija je učestvovala na konferenciji o Javnoj Internoj Finansijskoj Kontroli (PIFC), u periodu od 28. i 29. septembra t.g. u Briselu.

Podgorica, 12. mart 2009. godine - Državna revizorska institucija i Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma potpisale Sporazum o saradnji.

 

Beč, februar 2009. godine - U Beču se od 11.-13. februara t.g. u organizaciji Međunarodne asocijacije vrhovnih revizorskih institucija - INTOSAI, održava XX Simpozijum na temu: ’INTOSAI kao aktivan partner u međunarodnoj antikorupcijskoj mreži’.

Na XIX Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija-INTOSAI, koji je održan od 04. do 10. novembra 2007. godine u glavnom gradu Meksika, Državna revizorska institucija Crne Gore primljena je u zajednicu ove svjetske organizacije kao njen 187. punopravni član.

Strana 74 od 74