Baner

Podgorica, 10. mart 2022. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore, kao punopravna članica Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) je postala članica INTOSAI Radne grupe za IT reviziju (INTOSAI WGITA).

Podgorica, 09.mart 2022.godine – U cilju unapređenja internet stranice Državne revizorske institucije, a u skladu sa potrebama osoba oštećenog vida, održan je sastanak sa predstavnicima Saveza slijepih Crne Gore.

Podgorica, 09. mart 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2020. godinu.

Podgorica, 03. mart 2022.godine - Na poziv Državne revizorske institucije (DRI) danas je održan sastanak članova Senata DRI sa g. Rankom Vujovićem, izvršnim direktorom Medijskog savjeta za samoregulaciju.

Podgorica, 03. mart 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost upravljanja donacija za suzbijanje korona virusa“, čiji je cilj da ukaže u kojoj mjeri se efikasno raspolagalo  sredstvima dobijenih donacijama  radi ublažavanja i suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemije zaraznih bolesti.

Podgorica 03.mart 2022.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije prisustvovali su online radionicama Nacionalne revizorske kancelarije Ujedinjenog Kraljevstva koje je organizovala Vestminsterska fondacija za demokratiju.

Podgorica, 1. mart 2022. godine – Državna revizorska institucija je uputila zahtjev Prvoj TV Crne Gore za demant na osnovu kojeg je emitovan prilog „sa izvinjenjem Državnoj revizorskoj instituciji“ u informativnoj emisiji „Žurnal“, dana 28.02.2022.godine.

Podgorica, 28.februar 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka  datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne izborne komisije za 2020. godinu.

Podgorica, 24.februar 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja DOO "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" – Budva za 2020.godinu

Podgorica, 22.februar 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolnu reviziju realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Plav za 2018. godinu.

Podgorica, 21. februar 2022. godine – U okviru razvoja Strategije razvoja internih komunikacija, danas je u Državnoj revizorskoj instituciji održan sastanak sa ciljem praćenja i uspješnije realizacije godišnjeg plana revizija Državne revizorske institucije, primjene etičkih standarda u pogledu vršenja revizije i drugih aktivnosti vezanih sa Skupštinom Crne Gore i subjektima revizije.

Podgorica, 16. februar 2022. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji „Efikasnost mehanizma regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori“.

Strana 7 od 71