Baner

Kišinjev, 17.06.2016. godine – Na poziv predsjednika Udruženja profesionalnih računovođa i revizora Republike Moldavije, dr Viorela Dandara, članovi Senata Državne revizorske institucije, dr Branislav Radulović i Nikola N. Kovačevič uzeli su učešće na konferenciji posvećenoj obilježavanju 20.godina postojanja ovog Udruženja.

Podgorica, 03.06.2016. godine – Na osnovu zahtjeva Državne revizorske institucije Crne Gore, Državni ured za reviziju Republike Hrvatske obavio je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja DRI Crne Gore za 2015.godinu.

Podgorica, 02.06.2016. – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Podgorica, 16.05.2016. godine – Državna revizorska institucija, u skladu s Godišnjim planom revizije za 2016. godinu, je izvršila kontrolnu reviziju Registra ugovora o koncesijama i Prihodi budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava.

Podgorica, 28. 04. 2016. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore, u periodu od 25 - 27. aprila 2016. godine, bila je domaćin prve radionice o paralelnoj reviziji uspjeha, koja se u sedam zemalja regiona sprovodi na temu iz oblasti javnih nabavki.

Podgorica, 27.04.2016.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za 2014.godinu, koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 21.04.2016. godine - Član Senata, dr Branislav Radulović i Blažo Savković, načelnik u sektoru II prisustvovali su sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje povodom održavanja kontrolnog saslušanja na temu izvještaja o reviziji uspjeha „Izdaci iz budžeta Crne Gore za sudske sporove po osnovu radnih odnosa“.

Beograd, 15. april 2016. godine - Pod okriljem Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU i uz značajnu podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske (SNAO) i SIGMA-e, Radne grupe za zajedničke revizorske aktivnosti (JWGAA), održana je radionica na temu revizorskih mišljenja, 12-13. aprila t.g. u Beogradu.

Podgorica, 07. april 2016. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Izdaci iz budžeta Crne Gore za sudske sporove po osnovu radnih odnosa“.

Podgorica, 01.04.2016. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore izradila je i usvojila Plan integriteta u skladu s obavezom definisanom Zakonom o sprečavanju korupcije.

Podgorica, 31. mart 2016. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2014. godinu, koji obuhvata Izvještaj o novčanim tokovima, Konsolidovani izvještaj potrošačke jedinice koja u svom sastavu ima ustanove koje ostvaruju sopstvene prihode, Izvještaj o neizmirenim obavezama na dan 31.12.2014. godine i reviziju pravilnosti aktivnosti i finansijskih transakcija sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Podgorica, 31.03.2016.godine – Član Senata, Nikola N. Kovačević učestvovao je na Nacionalnoj konferenciji „ Za fer izbore 2016: Politički dijalog i sprovođenje izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori", koju je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Strana 56 od 74