Baner

Podgorica, 23. maj 2013. godine – Izvještaj Državne revizorske institucije o reviziji državnih garancija Vlade Crne Gore izdatih u 2010. i 2011. godini biće razmatran na 10. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, koja je zakazana za 27. maj 2013. godine s početkom u 10.00 časova.

Budimpešta, maj 2013. godine - Državna revizorska institucija Mađarske je bila domaćin sastanka oficira za vezu Mreže Vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, koji je održan 15-17. maja 2013. godine u Budimpešti. 

Podgorica, 17. maj 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalnog savjeta za 2012. godinu.

Luksemburg, 08. maj 2013. godine – U Evropskom računskom sudu u Luksemburgu održan je vanredni sastanak Kontakt komiteta Predsjednika Vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije. 

Podgorica, 30. april 2013. godine - Nadležni Kolegijum Državne revizorske institucije (DRI) u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Dragiša Pešić (član Kolegijuma), u skladu sa članom 144 Ustava Crne Gore i članovima 7, 12 i 13 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, na sjednici održanoj dana 29.04.2013. godine, na bazi prethodno sprovedenog pregovaračkog procesa i izjašnjenja subjekata revizije dostavljenih 15.04.2013. godine na preliminarni nalaz DRI od 18.02.2013. godine i obavljenih konsultacija sa subjektima revizije 22, 24 i 29 aprila 2013. godine usvojio je Konačan izvještaj o reviziji „Državne garancije Vlade Crne Gore izdate u 2010 i 2011 godini“.   

Podgorica, 04. april 2013. godine 

Dana 04. aprila 2013. godine, Senat Državne revizorske institucije je održao 105. redovnu sjednicu Senata, na kojoj je usvojio izmjene i dopune Godišnjeg plana revizija Državne revizorske institucije za 2013. godinu.

Podgorica, 01. april 2013. godine - Državna revizorska institucija je objavila zbirni izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izborne kampanje 2012. godine.  

U skladu sa članom 34 stav 2 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, podnosim neopozivu ostavku na funkciju predsjednika i člana Senata Državne revizorske institucije, cijeneći svoje ponašanje koje je zaokupilo medijsku i ostalu javnost nedostojnim državne funkcije.

U skladu sa čl. 25 Zakona o finansiranju političkih partija Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za parlamentarne i lokalne izbore održane oktobra 2012. god. za:

Sarajevo, mart 2013. godine - Od 11-13. marta 2013. godine, organizovana je Radionica o implementaciji Okvira međunarodnih standarda Vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) u Sarajevu. Domaćin radionice bio je Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Radionica je organizovana u bliskoj saradnji s Razvojnom Inicijativom INTOSAI-a (IDI).

Beč, mart 2013. godine – U saradnji s INTOSAI Generalnim Sekretarijatom i Kancelarijom UN za ekonomska i socijalna pitanja (UNDESA) održan je XXII UN/INTOSAI Simpozijum u Beču, 05-07. marta 2013. godine. Tema simpozijuma je bila „ Revizorska i savjetodavna uloga VRI: Rizici i mogućnosti angažovanja građana“.

Podgorica, 19. februar 2013. godine – U organizaciji Ministarstva finansija i Državne revizorske institucije Crne Gore, a u saradnji s Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, organizovaće se okrugli sto na temu „Izazovi u primjeni Zakona o finansiranju političkih partija“.

Strana 54 od 57