Baner

Podgorica, 16. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Bošnjačke stranke za 2015. godinu.

Ankara, 11. novembar 2016. godine – Međunarodna konferencija na temu: „Uspostavljanje djelotvornih radnih odnosa između vrhovnih revizorskih institucija (VRI) i parlamenata“ održana je od 8-9. novembra t.g. u Ankari, Turska.

Podgorica, 04. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske srpske stranke  za 2015.godinu.

Podgorica, 03. novembar 2016. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolnu reviziju Prijestonice Cetinje. Cilj kontrolne revizije je provjeriti tačnost izvještaja subjekta revizije o sprovedenim radnjama u cilju realizacije preporuka i utvrditi u kojoj mjeri su realizovane preporuke, kao i da li su identifikovane nepravilnosti otklonjene.

Podgorica, 02. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove demokratska snage (FORCA) za 2015.godinu.

Podgorica, 01. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije za 2015.godinu.

Podgorica, 31. oktobar 2016. godine – Državna revizorska institucija, kao ustavno definisani vrhovan organ državne revizije u Crnoj Gori, podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine u skladu s obavezom utvrđenom Ustavom Crne Gore i Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Podgorica, 30. oktobar 2016.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije (kontrolnu reviziju) preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju revizije uspjeha “Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga”, od 09. juna 2015.godine.

Podgorica, 28. oktobar 2016.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Hrvatske građanske inicijative za 2015.godinu.

Podgorica, 27. oktobar 2016. godine - Državna revizorska institucija  izvršila je finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2015.godinu.

Podgorica, 26. oktobar 2016. godine – U skladu sa Godišnjim planom revizija za 2016.godinu, Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Ministarstva saobraćaja i pomorstva za 2015.godinu.

Podgorica, 24. oktobar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost naplate poreskog duga imovinom poreskog obveznika“. Cilj revizije je ocjena da li su od strane nadležnih organa preduzete neophodne aktivnosti koje bi trebalo da obezbijede efikasnu naplatu poreskih potraživanja imovinom poreskog obveznika, kao i ocjena postojećeg institucionalnog i normativnog okvira.

Strana 53 od 74