Baner

Abu Dabi, 12. decembar 2016. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, koju je predvodio član Senata, Nikola N. Kovačević, učestovala je na XXII INCOSAI Kongresu, koji se održao od 6-11. decembra t.g. u Abu Dabiju.

Podgorica, 09.12.2016. godine – Državna revizorska institucija je u skladu s Godišnjim planom revizija za 2016. godinu izvršila reviziju Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorica za 2015. godinu.

Podgorica, 07. decembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2015. godinu.

Podgorica, 06. decembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore za 2015. godinu.

Podgorica, 02.decembar 2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative za 2015.godinu.

Podgorica, 01. decembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske demokratske unije za 2015. godinu.

Podgorica, 28. novembar 2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca za 2015.godinu.

Podgorica, 23. novembar 2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti i reviziju efekata aktivnosti Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi.

Brisel, 22. novembar 2016. godine – Član Senata, dr Branislav Radulović i Marija Žugić, rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose prisustvovali su redovnom sastanku Pododbora za ekonomska, finansijska pitanja i statistiku u Briselu.

Ljubljana, 21. novembar 2016. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović je prisustvovao sastanku predsjednika VRI Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Srbije, 21. novembra u Ljubljani.

Saopštenje za javnost

Podgorica, 18. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore, povodom medijske reakcije na objavljene nalaze iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2015. godinu, integralno objavljuje izjašnjenje subjekta revizije na preliminarni izvještaj Državne revizorske institucije.

Podgorica, 17. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijalističke narodne partije za 2015. godinu.

Strana 52 od 74