Baner

Podgorica, 31. januar 2017. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Agencije za nadzor osiguranja za 2015. godinu.

Podgorica, 25. januar 2017. godine – U Podgorici, u organizaciji SIGMA-e i Državne revizorske institucije Crne Gore održana je dvodnevna radionica na temu revizije grupe finansijskih izvještaja.

Podgorica, 19. januar 2017. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je danas objavila konačan Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost unutrašnje revizije u javnom sektoru“.

Podgorica, 29. decembar 2016.godine - U Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore je održana dvodnevna obuka za revizorski kadar na temu „Rizik, materijalnost i uzorkovanje“. Obuka je održana u saradnji s Državnom revizorskom institucijom Republike Srbije.

Podgorica, 29. decembar 2016.godine - Državna revizorska institucij je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Udruženje građana “Izbor“ Herceg Novi za 2015. godinu.

Podgorica, 28. decembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske stranke jedinstva  za 2015. godinu.

Podgorica, 27. decembar 2016. godine – Skupština Crne Gore je na četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja razmotrila Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu sa Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine, na kojoj su prisustvovali predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, dr Branislav Radulović.

Podgorica, 23. decembar 2016. godine - Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Crne Gore je održao sjednicu povodom razmatranja Izvještaja o reviziji Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2015. godinu sa Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine, na kojoj je prisustovao Predsjednik Senata, dr Milan Dabović.

Podgorica, 15. decembar 2016. godine – U Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore je održana dvodnevna obuka za revizorski kadar na temu „Finansijska revizija“. Obuka je održana u saradnji s Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Podgorica, 14. decembar 2016. godine – Predstavnik Generalnog direktorata za budžet, Raymond Hill i predstavnici Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju EK, Ritva Heikkinen i Andrew Williams, posjetili su 14.decembra Državnu revizorsku instituciju.

Podgorica, 13. decembar 2016. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije Republike Albanije su boravili u studijskoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore, u periodu od 8 - 9. decembra t.g. u Budvi.

Abu Dabi, 12. decembar 2016. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, koju je predvodio član Senata, Nikola N. Kovačević, učestovala je na XXII INCOSAI Kongresu, koji se održao od 6-11. decembra t.g. u Abu Dabiju.

Strana 51 od 74