Baner

Podgorica, 01.06.2017.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative za 2016. godinu.

Podgorica, 31.05.2017.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2016. godinu.

Istanbul, 26. maj 2017. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu s predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem i članom Senata, Zoranom Jelićem i sekretarom Institucije, Mihaelom Popović, učestvovala je u radu X Kongresa Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija, od 22 - 25. maja 2017. godine, u Istanbulu.

Podgorica, 16.05.2017. godine – Delegacija Ureda za reviziju Republike Hrvatske, na čelu sa mr Božom Vuletić-Antićem, pomoćnikom generalnog revizora za reviziju uspjeha je boravila u radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji.

Podgorica, 15. maj 2017 – U okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku – Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (AEC-MNE), u Državnoj revizorskoj instituciji je održan sastanak sa ekspertima Savjeta Evrope.

Tirana, 15. maj 2017. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu s načelnikom u sektoru III, g. Gagom Gegajem borave u studijskoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Republike Albanije, u periodu od 15-16. maja t.g. u Tirani.

Viljnus, 12. april 2017. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu sa članom Senata, Nikolom N. Kovačevićem prisustvuje uvodnom sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština u Viljnusu.

Podgorica, 3. april 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu.

Beograd, 31. mart 2017.godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem, članom Senata dr Branislavom Radulovićem, načelnikom Gagom Gegajem, rukovodiocem Biljanom Bulatović i samostalnim savetnikom Ivanom Čelebić, boravila je u bilateralnoj poseti Državnoj revizorskoj instituciji Republike Srbije, 30. i 31. marta 2017. godine.

Podgorica, 16. mart 2017. godine – Delegacija Nacionalne kancelarije za reviziju Kosova, na čelu s generalnim revizorom, Besnik Osmani i genelnim direktorima, Imri Semetishti i Mirlinda Ahmeti boravila je u bilateralnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Skoplje, 9. mart 2017. godine - Delegacija Državne revizorske institucije koju su činili načelnik u sektoru II, Blažo Savković i državni revizori, Jadranka Delibašić i Radenko Davidović učestvovala je na petoj radionici posvećenoj realizaciji drugog projekta paralelne revizije uspjeha koja se sprovodi na temu iz oblasti javnih nabavki.

Podgorica, 07.03.2017. godine - Na prvoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, održanoj 6. marta t.g, Skupština Crne Gore je imenovala g. Zorana Jelića za člana Senata Državne revizorske institucije.

Strana 50 od 74