Baner

Brisel, septembar 2009. godine - U cilju adekvatne pripreme Državne revizorske institucije za procese evropskih integracija, Institucija je učestvovala na konferenciji o Javnoj Internoj Finansijskoj Kontroli (PIFC), u periodu od 28. i 29. septembra t.g. u Briselu.

Podgorica, 12. mart 2009. godine - Državna revizorska institucija i Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma potpisale Sporazum o saradnji.

 

Beč, februar 2009. godine - U Beču se od 11.-13. februara t.g. u organizaciji Međunarodne asocijacije vrhovnih revizorskih institucija - INTOSAI, održava XX Simpozijum na temu: ’INTOSAI kao aktivan partner u međunarodnoj antikorupcijskoj mreži’.

Na XIX Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija-INTOSAI, koji je održan od 04. do 10. novembra 2007. godine u glavnom gradu Meksika, Državna revizorska institucija Crne Gore primljena je u zajednicu ove svjetske organizacije kao njen 187. punopravni član.

Strana 49 od 49