Banner


SKUPŠTINI CRNE GORE

 

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet na sjednici održanoj 10. juna 2013. godine, povodom razmatranja Izvještaja Državne revizorske institucije o reviziji „DRŽAVNE GARANCIJE VLADE CRNE GORE IZDATE U 2010. I 2011. GODINI“, utvrdio je sljedeće

Podgorica, 13th June 2013 – Based on Annual audit plan for 2013, State audit institution of Montenegro has performed an audit of Annual financial statement of the Agency for the protection of personal data and the free access to information for 2012.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

On 11th June 2013, the meeting has been held at the initiative of the Parliamentary Committee on economy, finance and budget of Montenegro at the premises of the State audit institution. The theme of the meeting has been dedicated to realization of the Conclusions of the Parliament of Montenegro. 


Podgorica, 10th June 2013 - Based on Annual audit plan for 2013, the State audit institution of Montenegro has performed the Audit on Annual financial statement of PE Center for contemporary art for 2012.


Brussels, May 2013 – Delegation of the State audit institution represented by members of Senate, PhD Milan Dabović and PhD Branislav Radulović, has participated at the seminar „Performance audit“, which has been held on 28th to 30th May 2013 in Brussels.

Podgorica, 23rd May 2013 – The Audit Report of State audit institution on state guarantees of the Government of Montenegro for 2010 and 2011 will be discussed at 10th session of the Parliamentary Committee on economy, finance and budget on 27th May 2013 at 10 o’clock.

Budimpešta, maj 2013. godine - Državna revizorska institucija Mađarske je bila domaćin sastanka oficira za vezu Mreže Vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije, zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, koji je održan 15-17. maja 2013. godine u Budimpešti. 

Podgorica, 17. maj 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalnog savjeta za 2012. godinu.

Luksemburg, 08. maj 2013. godine – U Evropskom računskom sudu u Luksemburgu održan je vanredni sastanak Kontakt komiteta Predsjednika Vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije. 

Podgorica, 30th April 2013 – According to Article 144 of the Constitution of Montenegro and Articles 7, 12 and 13 of the Law on State audit institution, at the session held on 29th April 2013, Authorized Collegium of the State audit institution (SAI) consisting of two members, PhD Branislav Radulović (manager of Collegium) and Mr. Dragiša Pešić (member of Collegium), adopted the final audit report on ''State Guarantees of the Government of Montenegro for 2010 and 2011“. After the audit entities had expressed their opinion on preliminary audit report (dated from 18th February 2013), submitted it on 15th April 2013 and conducted consultations with the representatives of the State audit institution on 22nd, 24th and 29th April 2013, authorized Collegium adopted the final audit report on state guarantees of the Government of Montenegro for 2010 and 2011.

Podgorica, 04. april 2013. godine 

Dana 04. aprila 2013. godine, Senat Državne revizorske institucije je održao 105. redovnu sjednicu Senata, na kojoj je usvojio izmjene i dopune Godišnjeg plana revizija Državne revizorske institucije za 2013. godinu.

Podgorica, 01. april 2013. godine - Državna revizorska institucija je objavila zbirni izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izborne kampanje 2012. godine.  

Page 47 of 51