Baner

Luksemburg, 08. maj 2013. godine – U Evropskom računskom sudu u Luksemburgu održan je vanredni sastanak Kontakt komiteta Predsjednika Vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije. 

Podgorica, 30. april 2013. godine - Nadležni Kolegijum Državne revizorske institucije (DRI) u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i g. Dragiša Pešić (član Kolegijuma), u skladu sa članom 144 Ustava Crne Gore i članovima 7, 12 i 13 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, na sjednici održanoj dana 29.04.2013. godine, na bazi prethodno sprovedenog pregovaračkog procesa i izjašnjenja subjekata revizije dostavljenih 15.04.2013. godine na preliminarni nalaz DRI od 18.02.2013. godine i obavljenih konsultacija sa subjektima revizije 22, 24 i 29 aprila 2013. godine usvojio je Konačan izvještaj o reviziji „Državne garancije Vlade Crne Gore izdate u 2010 i 2011 godini“.   

Podgorica, 04. april 2013. godine 

Dana 04. aprila 2013. godine, Senat Državne revizorske institucije je održao 105. redovnu sjednicu Senata, na kojoj je usvojio izmjene i dopune Godišnjeg plana revizija Državne revizorske institucije za 2013. godinu.

Podgorica, 01. april 2013. godine - Državna revizorska institucija je objavila zbirni izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izborne kampanje 2012. godine.  

U skladu sa članom 34 stav 2 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, podnosim neopozivu ostavku na funkciju predsjednika i člana Senata Državne revizorske institucije, cijeneći svoje ponašanje koje je zaokupilo medijsku i ostalu javnost nedostojnim državne funkcije.

U skladu sa čl. 25 Zakona o finansiranju političkih partija Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za parlamentarne i lokalne izbore održane oktobra 2012. god. za:

Sarajevo, mart 2013. godine - Od 11-13. marta 2013. godine, organizovana je Radionica o implementaciji Okvira međunarodnih standarda Vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) u Sarajevu. Domaćin radionice bio je Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Radionica je organizovana u bliskoj saradnji s Razvojnom Inicijativom INTOSAI-a (IDI).

Beč, mart 2013. godine – U saradnji s INTOSAI Generalnim Sekretarijatom i Kancelarijom UN za ekonomska i socijalna pitanja (UNDESA) održan je XXII UN/INTOSAI Simpozijum u Beču, 05-07. marta 2013. godine. Tema simpozijuma je bila „ Revizorska i savjetodavna uloga VRI: Rizici i mogućnosti angažovanja građana“.

Podgorica, 19. februar 2013. godine – U organizaciji Ministarstva finansija i Državne revizorske institucije Crne Gore, a u saradnji s Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, organizovaće se okrugli sto na temu „Izazovi u primjeni Zakona o finansiranju političkih partija“.

Podgorica, 18. februar 2013. godine – Shodno Godišnjem planu revizija za 2012. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centra za stručno obrazovanje za 2011. godinu.

Podgorica, 21. januar 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2012. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je kontrolnu reviziju realizacije preporuka iz izvještaja o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Kotor za 2010. godinu.

Podgorica, 10. decembar 2012. godine – Shodno Godišnjem planu revizija za 2012. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju završnog računa budžeta Opštine Plav za 2011. godinu.

Strana 46 od 49