Baner

Podgorica, 16. oktobar 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju upravljanja poslovnim prostorima.

Podgorica, 16. oktobar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja NVO „Perspektiva – Ana e Malit“ za 2012. godinu.

Podgorica, 08. oktobar 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2012. godinu.

Podgorica, 07. oktobar 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva zdravlja za 2012. godinu.

Podgorica, 03. oktobar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji političke partije, Nove demokratske snage (FORCA) za 2012. godinu.

Podgorica, 01. oktobar 2013. godine - Na osnovu člana 4. i 9. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 51. Zakona o budžetu, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Završnog računa budžeta Crne Gore za 2012. godinu.

Podgorica, 18. septembar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja političke partije, Pokret za promjene za 2012. godinu.

Podgorica, 16. septembar 2013. – Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaje o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2012. godinu: Demokratska partija socijalista, Nova srpska demokratija, Pozitivna Crna Gora Socijaldemokratska partija i Socijalistička narodna partija.

Podgorica, 13. septembar 2013. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović sastao se danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ambasadorom Mitjom Drobničem u prostorijama Državne revizorske institucije.

Podgorica, 11. septembar 2013. - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave pomorske sigurnosti Bar za 2012. godinu.

Podgorica, 30. jul 2013. godine – Na desetoj sjednici prvog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore, dana 30. jula 2013. godine, Skupština Crne Gore imenovala je dr Milana Dabovića, dosadašnjeg člana Senata Državne revizorske institucije za Predsjednika Senata DRI, dok je za člana Senata imenovan gdin. Nikola Kovačević.

Podgorica, 26.07.2013. – Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu i zahtjevu Kancelarije Vlade Danske u Crnoj Gori, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju sredstava donacije Kraljevine Danske „Program razvoja organske poljoprivrede“ za period 01. januar 2012. do 31. maj 2013. godine.

Strana 44 od 49