Baner

Podgorica, 18. mart 2014. godine – Državna revizorska institucija je objavila konačne pojedinačne izvještaje o reviziji i Zbirni izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava podnosilaca izbornih lista za lokalne izbore održane 16. novembra 2013. godine.

Beograd, 18. mart 2014. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore boravila je u radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Republike Srbije od 17-18. marta 2014. godine u Beogradu. Tema radne posjete bila je planiranje i izvođenje revizije Centralne banke kao i upoznavanje s modelom revizije Narodne banke Republike Srbije.

Podgorica, 10.mart 2014. godine – Državna revizorska institucija održala je radionicu na temu revizije finansijskih izvještaja političkih partija, 10-11. marta 2014.godine u Podgorici zajedno s kolegama iz Državnog ureda za reviziju Hrvatske.

Podgorica, 06. mart 2014. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Završnog računa budžeta Opštine Plužine za 2012. godinu.

Split, januar mjesec 2014.godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore boravila je u radnoj posjeti Državnom Uredu za reviziju Hrvatske od 30-31. januara 2014. godine u Splitu. Tokom dvodnevne radne posjete, razgovaralo se o izvođenju revizije jedinica lokalne samouprave.


Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čijem čelu je bio član Senata, Dragiša Pešić, predstavila je kolegama iz Ureda za reviziju Hrvatske iskustvo u planiranju, vršenju i izvještavanju u oblasti revizije jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori. 

Učesnici radionice imali su mogućnost da razmjene iskustva na planu planiranja, usvajanja i realizacije budžeta jedinica lokalne samouprave kao i pristupa i metodologe izvođenja revizija jedinica lokalne samouprave.


 

 

Podgorica, 30. decembar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaje o izvršenim finansijskim revizijama političkih partija za 2012. godinu: Narodna stranka, Demokratska stranka jedinstva, Demokratski centar Crne Gore i Demokratska srpska stranka.

Podgorica, 24. decembar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaje o izvršenim finansijskim revizijama političkih partija za 2012. godinu: Demokratska partija, Partija za Gusinje, Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore i Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore.

Prag, 09. decembar 2013. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore boravili su u višednevnoj radnoj posjeti Vrhovnoj revizorskoj instituciji Republike Češke, u periodu od 02. do 05. decembra 2013. godine u Pragu.

 

KONFERENCIJA

„ODNOSI VRI I PARLAMENATA“

18-19. NOVEMBAR 2013. GODINE

PRŽNO, BUDVA

  ZAKLJUČCI

 

Učesnici konferencije su saglasni da organizovanje konferencije „Odnosi vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata“ predstavlja značajan podsticaj za dalji razvoj podrške i saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata zemalja kandidata i potencijalnih kandidata Evropske unije. 

Podgorica, 2. decembar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaje o izvršenim finansijskim revizijama političkih partija, Otadžbinska srpska stranka i Albanska alternativa za 2012. godinu.

Budva, 18. novembar 2013. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore je, u periodu od 18-20. novembra 2013. godine u Budvi, bila domaćin Konferencije na temu „Odnosi vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata“.

Podgorica, 11. novembar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji političke partije, Liberalne partije Crne Gore za 2012. godinu.

Strana 44 od 51