Baner

Podgorica, 16. januar 2018. godine – „Komunikacija, rješavanje konflikata“ bila je tema jednodnevne obuke za državne revizore i ostale zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji.

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske demokratske unije (Crnogorske )  za 2016. godinu.

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2016. godinu.

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za Pljevlja za 2016. godinu.

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe građana “Novska lista” za 2016. godinu.

Podgorica, 29. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore, na osnovu člana 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Odluke Kolegijuma nadležnog za reviziju, u sastavu Radule Žurić, član Senata i rukovodilac Kolegijuma i Nikola N. Kovačević, član Senata i član Kolegijuma, izvršila je finansijsku reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva zdravlja za 2016. godinu, koji obuhvata Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o neizmirenim obavezama na dan 31.12.2016. godine i reviziju pravilnosti kroz uskladjenost aktivnosti i finansijskih transakcija sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Podgorica, 29. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca  za 2016. godinu.

Podgorica, 28. decembar 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju realizacije preporuka sadržanih u konačnom Izvještaju o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Budva za 2014. godinu.

Podgorica, 22. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je organizovala dvodnevnu obuku za državne revizore i ostale zaposlene na temu „Tretman imovine, obaveza, prihoda i rashoda u obračunskom računovodstvu kroz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda“, u periodu od 21-22. decembra t.g.

Podgorica, 22. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Građanske inicijative za 2016. godinu.

Podgorica, 21. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Radničke partije  za 2016. godinu.

Podgorica, 20. decembar 2017.godine – Delegacija Državne revizorske institucije Republike Albanije je posjetila Državnu revizorsku instituciju Crne Gore, u periodu od 18-19. decembra t.g.

Strana 44 od 74