Baner

Podgorica, 01. avgust 2014. godine -  U skladu s Godišnjim planom revizija za 2014. godinu, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog Sekretarijata Vlade za 2013. godinu.


Podgorica, 28. jul 2014. godine - U skladu s Godišnjim planom revizija za 2014. godinu, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha Sekretarijata za razvojne projekte „Praćenje statusa i dinamike investicionih projekata“.

Podgorica, 21. jul 2014. godine – U skladu s Godišnjim planom revizija za 2014. godinu, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju finansiranja nevladinih organizacija.

Hag, 25. jun 2014. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu s Predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem i članom Senata, Nikolom Kovačevićem, učestvovala je u radu IX Kongresa Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija, od 16 - 19. juna 2014. godine, u Hagu.

Podgorica, 16. jun 2014. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2014. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2013. godinu.

Bukurešt, 06. jun 2014. godine – Računski sud Rumunije sa sjedištem u Bukureštu, ove godine proslavio je 150. godina svog postojanja. Obilježavanju godišnjice Računskog suda Ruminije prisustvovali su članovi Senata Državne revizorske institucije Crne Gore, Nikola Kovačević i dr Branislav Radulović.

Podgorica, 02. jun 2014. godine - Shodno Godišnjem planu revizija, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju prihodi budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogastava.

Podgorica, 30. maj 2014. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2014. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je kontrolnu reviziju realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Plav za 2011. godinu.

Sarajevo, 28. april 2014. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore boravila je u radnoj posjeti Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Zagreb, 14. april 2014.godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore boravila je u radnoj posjeti Državnom Uredu za reviziju Hrvatske od 14-15. aprila 2014. godine u Zagrebu. Tema dvodnevne radne posjete je bila planiranje i vršenje revizije uspjeha.

Kopenhagen, 09. april 2014. godine – Sastanak Oficira za vezu Mreže VRI zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU i Evropskog Računskog Suda i Sastanak Oficira za vezu Mreže VRI zemalja članica EU održan je u Kopenhagenu, od 09 -11. aprila 2014. godine.

Sofija, 31. mart 2014. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i članovi Senata, dr Branislav Radulović i Nikola Kovačević  boravili su u zvaničnoj posjeti Vrhovnoj revizorskoj instituciji Bugarske na poziv Predsjednika, Prof. Valeriy Dimitrova.

Strana 43 od 51