Baner

Podgorica, 26. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog centra Crne Gore za 2013. godinu.

Beograd, 20. novembar 2014.godine – U Beogradu, održana je dvodnevna regionalna konferencija državnih revizorskih institucija „Revizija političkih partija – regionalna iskustva“.

Brisel, 19. novembar 2014. godine – U Briselu, član Senata, dr Branislav Radulović prisustvovao je sastanku Pododbora o ekonomskim i finansijskim pitanjima i statistici, koji je bio posvećen redovnom praćenju realizovanih i planiranih aktivnosti shodno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Podgorica, 18. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2013. godinu.

Podgorica, 17. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2013. godinu.

Podgorica, 14. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove demokratske snage (FORCE) za 2013. godinu.

Podgorica, 31. oktobar 2014. godine - U skladu s članom 18. i 19. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Državna revizorska institucija Crne Gore dostavila je Skupštini i Vladi Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2013 - oktobar 2014. godine.

Podgorica, 31. oktobar 2014. godine -  U skladu s Godišnjim plano revizija za 2014. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za duvan za 2013. godinu.

Podgorica, 31. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Godišnjim planom revizija za 2014. godinu izvršila reviziju Završnog računa budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu.

Podgorica, 30. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Narodne stranke za 2013. godinu.

Podgorica, 29. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2013. godinu.

Podgorica, 27. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske stranke jedinstva za 2013. godinu.

Strana 41 od 51