Banner

Podgorica, 2. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2019 – oktobar 2020. godine, koji daje osvrt na rezultate ostvarene na ispunjavanju misije i nadležnosti Državne revizorske institucije.

Podgorica, 30. oktobar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije program: Zaštita intelektualne svojine odnosno nekadašnjeg Zavoda za intelektualnu svojinu za 2019. godinu i usklađenosti poslovanja sa zakonima, propisima i drugim aktima.

Podgorica, 29. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica za 2019. godinu.

Podgorica, 27th October 2020 – The State audit institution has performed a financial and regularity audit of the Public Institute Exam center for 2019.

Podgorica, 26th October 2020 – The State audit institution has performed financial and regularity audit of the Annual financial statement of the Movement for changes for 2019.

Podgorica, 23rd October 2020 – The representatives of the SAI, member of the Senate PhD Branislav Radulović and state auditor – head of International relation department Marija Žugić participated at the 13th Subcommittee meeting on economic and financial issues and statistics, which was held online on 22nd October.

Podgorica, 22nd October 2020 – The State audit institution has carried out a performance audit „Efficiency in planning and returning contribution funds “.

Podgorica, 20th October 2020 – Pursuant to the Law on the Budget and Fiscal responsibility criteria, the SAI has carried out assessment of the application of the fiscal responsibility criteria in 2019. Following the findings given in the Report on assessment of the application of the fiscal responsibility criteria in 2019, the competent Auditing Board has adopted the following:

Podgorica, 19. oktobar 2020. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije, senator Zoran Jelić, državni revizor – načelnica u sektoru I Mihaela Popović i državni revizor – rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić su učestvovali na dijalogu o Programu reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016 – 2020. godine između Vlade Crne Gore i Generalnog Direktorata za susjedstvo i proširenje (DG NEAR).

Podgorica, 19. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2019. godinu.

Podgorica, 15th October 2020 – The State audit institution has performed financial audit and regularity audit of the Proposed Law on final statement of accounts of state budget of Montenegro for 2019.

Podgorica, 12. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore za 2019. godinu.

Page 5 of 57