Baner

Podgorica, 25. oktobar 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Završnog računa budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu.

Podgorica, 24. oktobar 2017. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Skupštine Crne Gore za 2016. godinu.

Podgorica, 23. oktobar 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju informacionog sistema Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore – oblast informaciona bezbjednost, u dijelu poštovanja mjera informacione bezbjednosti, saglasno Zakonu o informacionoj bezbjednosti i Uredbi o mjerama informacione bezbjednosti.

Podgorica, 20. oktobar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije za 2016. godinu.

Podgorica, 20. oktobar 2017. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore za 2016. godinu, koji obuhvata Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o neizmirenim obavezama na dan 31.12.2016. godine i reviziju pravilnosti finansijskih transakcija i aktivnosti sa zakonskim i podzakonskim aktima kao i reviziju informacionog sistema Fonda PIO.

Podgorica, 19. oktobar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Građanskog pokreta URA za 2016. godinu.

Podgorica, 18. oktobar 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2016. godinu.

Podgorica, 17. oktobar 2017. godine – Na osnovu člana 4. i 9. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 68. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu.

Riga, 06. oktobar 2017. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, koju su činili načelnik u sektoru V, Vladan Perović i rukovodilac odeljenja u sektoru V, Dobrila Glomazić, učestvovala je u radu prvog seminara „Revizija opština“ za vrhovne revizorske institucije članice EUROSAI organizacije, kao i prvog Godišnjeg sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju opština, od 05-06. oktobra 2017. godine u Rigi, Letonija.

Sarajevo, 05. oktobar 2017. godine – Prva regionalna radionica na temu „Procesa planiranja finansijske revizije“, u okviru Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU i uz podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske, je održana u Sarajevu, u periodu od 03-05. oktobra 2017. godine.

Podgorica, 28. septembar 2017. godine – Član Senata, Zoran Jelić i sekretar Institucije, Mihaela Popović uzeli su učešće na petom sastanku Evropske Komisije i Posebne radne grupe za reformu javne uprave, koji se održao u četvrtak, 28. septembra t.g. u Podgorici.

Podgorica, 28. septembar 2017. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore u saradnji sa Nacionalnom kancelarijom za reviziju Švedske i Evropskim revizorskim sudom je održala Konferenciju povodom prezentovanja nalaza iz konačnog izvještaja o reviziji uspjeha „Planiranje javnih nabavki medicinske opreme u Crnoj Gori“, 28. septembra 2017. godine u Podgorici.

Strana 40 od 67