Baner

Podgorica, 15. decembar 2016. godine – U Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore je održana dvodnevna obuka za revizorski kadar na temu „Finansijska revizija“. Obuka je održana u saradnji s Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Podgorica, 14. decembar 2016. godine – Predstavnik Generalnog direktorata za budžet, Raymond Hill i predstavnici Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju EK, Ritva Heikkinen i Andrew Williams, posjetili su 14.decembra Državnu revizorsku instituciju.

Podgorica, 13. decembar 2016. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije Republike Albanije su boravili u studijskoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore, u periodu od 8 - 9. decembra t.g. u Budvi.

Abu Dabi, 12. decembar 2016. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, koju je predvodio član Senata, Nikola N. Kovačević, učestovala je na XXII INCOSAI Kongresu, koji se održao od 6-11. decembra t.g. u Abu Dabiju.

Podgorica, 09.12.2016. godine – Državna revizorska institucija je u skladu s Godišnjim planom revizija za 2016. godinu izvršila reviziju Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorica za 2015. godinu.

Podgorica, 07. decembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2015. godinu.

Podgorica, 06. decembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore za 2015. godinu.

Podgorica, 02.decembar 2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative za 2015.godinu.

Podgorica, 01. decembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske demokratske unije za 2015. godinu.

Podgorica, 28. novembar 2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca za 2015.godinu.

Podgorica, 23. novembar 2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti i reviziju efekata aktivnosti Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi.

Brisel, 22. novembar 2016. godine – Član Senata, dr Branislav Radulović i Marija Žugić, rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose prisustvovali su redovnom sastanku Pododbora za ekonomska, finansijska pitanja i statistiku u Briselu.

Strana 39 od 61