Banner

 

KONFERENCIJA

„ODNOSI VRI I PARLAMENATA“

18-19. NOVEMBAR 2013. GODINE

PRŽNO, BUDVA

  ZAKLJUČCI

 

Učesnici konferencije su saglasni da organizovanje konferencije „Odnosi vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata“ predstavlja značajan podsticaj za dalji razvoj podrške i saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata zemalja kandidata i potencijalnih kandidata Evropske unije. 


Podgorica, 2nd December 2013 - State audit institution has published in accordance with the Law on financing political parties, audit reports on Annual financial statements of the political parties for 2012, Serbian Homeland Party and Albanian Alternative.Budva, 18th November 2013 – The Conference on Relations between SAIs and Parliaments was hosted by the State audit institution of Montenegro from 18-20th November 2013 in Budva.

Podgorica, 11nd November 2013 - State audit institution has published in accordance with the Law on financing political parties, Audit report on Annual financial statement of the political party, Liberal Party of Montenegro for 2012.

Podgorica, 6th November 2013 - Based on Annual audit plan for 2013, the State audit institution of Montenegro has performed the Audit on Final Budget Account of the Municipality Bijelo Polje for 2012.

Podgorica, 31. oktobar 2013. godine - U skladu s članom 18. i 19. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Državna revizorska institucija Crne Gore dostavila je Skupštini i Vladi Crne Gore svoj Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2012 - oktobar 2013. godine.

Podgorica, 28th October 2013 - State audit institution has published in accordance with the Law on financing political parties, audit report on Annual financial statement of the political party, Democratic League in Montenegro for 2012.

Podgorica, 28th October 2013 - State audit institution has published in accordance with the Law on financing political parties, audit report on Annual financial statement of the political party, Democratic Union of Albanians for 2012.

Podgorica, 24. oktobar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaje o izvršenim finansijskim revizijama političkih partija, NVO Građanska inicijativa i Hrvatska građanska inicijativa za 2012. godinu.

Peking, 23. oktobar 2013. godine - Delegacija Državne revizorske institucije, u čijem sastavu su predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, dr Branislav Radulović, učestvuje na XXI Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), koji se održava od 22-27. oktobra t.g. u Pekingu.

Viljnus, 22. oktobar 2013. godine – U Viljnusu, od 10-11. oktobra 2013. godine, održan je sastanak Kontakt Komiteta Šefova VRI zemalja članica EU i Evropskog računskog suda. Domaćin sastanka Kontakt Komiteta bila je Vrhovna revizorska institucija Republike Litvanije.

Podgorica, 21. oktobar 2013. godine - Senat Državne revizorske institucije je na sjednici održanoj 02. oktobra 2013. godine, povodom realizacije skupštinskih zaključaka koji se odnose na Kombinat aluminijuma AD Podgorica, zaključio da ne postoje pretpostavke za dalji nastavak predmetne revizije.

Page 39 of 45