Baner

Podgorica, 31. jul 2017. godine - Državna revizorska institucija izvršila je reviziju pravilnosti materijalno finansijskog poslovanja diplomatskih predstavništava Crne Gore u Republici Srbiji, Ruskoj Federaciji i Kraljevini Belgiji za 2016. godinu kao i reviziju aktivnosti Ministarstva koje se odnose na poslovanje navedenih DKP-a.

Podgorica, 31. jul 2017.godine - Na Četrnaestoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2017. godini, održanoj 27. jula t.g., Skupština Crne Gore je imenovala g. Radula Žurića za člana Senata Državne revizorske institucije.

Podgorica, 30. jul 2017. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU ŠZSVSO „Sergej Stanić“ za 2016.godinu.

Podgorica, 27. jul 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva za 2016. godinu.

Podgorica, 26.jul 2017.godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu.

Podgorica, 25. jul 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2016. godinu.

Podgorica, 24. jul 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Sekretarijata za zakonodavstvo za 2016.godinu.

Podgorica, 24.jul 2017.godine - Državna revizorska institucija je izvršila i objavila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pozitivne Crne Gore za 2016. godinu.

Podgorica, 19.07.2017.godine – Članovi Senata DRI Crne Gore, dr Branislav Radulović i g. Zoran Jelić i sekretar Institucije, gđica Mihaela Popović su održali danas sastanak s ekspertima SIGMA-e i predstavnikom Ministarstva javne uprave na temu „Racionalizacije administracije“.

Nandžing, 18. jul 2017. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Nikola N. Kovačević učestvovali su na Seminaru za vrhovne revizorske institucije Jugoistočne Evrope duž inicijative „Pojas i put“, od 10-16. jula t.g. u Nandžingu, Kina.

Podgorica, 12. jul 2017. godine – Državni revizori Državne revizorske institucije Republike Srbije za IT podršku reviziji, Dragan Stojanović i Dejan Stojiljković boravili su u radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore u periodu 10-12. jula t.g.

Podgorica, 29. jun 2017. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji uspjeha „Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora“. Izvještaj o reviziji uspjeha „Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora“ je rezultat projekta paralelne revizije Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske i Državne revizorske institucije Crne Gore.

Strana 38 od 64