Baner

Podgorica, 23. jul 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokrata Crne Gore za 2017. godinu.

Podgorica, 20. jul 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Kadrovskog informacionog sistema Uprave za kadrove – oblast IT upravljanje, saglasno Zakonu o informacionoj bezbjednosti, Uredbi o mjerama informacione bezbjednosti i INTOSAI priručniku za sprovođenje revizije informacionih sistema za vrhovne revizorske institucije.

Podgorica, 19. jul 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Uprave za nekretnine za 2017. godinu.

Podgorica, 10. jul 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je kontrolnu reviziju Ministarstva unutrašnjih poslova. Predmet ove revizije je kontrola realizacije preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore za 2014. godinu. Kontrolna revizija je obuhvatila i realizaciju tri preporuke koje su date Ministarstvu finansija, a u vezi sa finansijskim poslovanjem MUP-a.

Podgorica, 28. jun 2018. godine – Ambasador Rumunije Ferdinand Nagy boravio je u posjeti Državnoj revizorskoj instituciji. Ovom prilikom, ambasador se susreo sa predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem.

Bratislava, 28. jun 2018. godine – Delegacija Državne revizorske institucije koju je predvodio član Senata Radule Žurić učestvovala je 20-22. juna na konferenciji „Podstaknuti i osposobiti vrhovne revizorske institucije da sprovode kolegijalni pregled“, održanom u Bratislavi. Organizator konferencije bila je Vrhovna revizorska institucija Slovačke, koja predsjedava Podkomitetom za kolegijalni pregled od 2012. godine. 

Podgorica, 27. jun 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske narodne partije za 2017. godinu.

Podgorica, 26. jun 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Hrvatske građanske inicijative za 2017. godinu.

Podgorica, 25. jun 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative za 2017. godinu.

Podgorica, 22. jun 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista za 2017. godinu.

Podgorica, 11. jun 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti poslovanja Ambasade Crne Gore u Republici Austriji, Grčkoj i Hrvatskoj i Stalne misije CG pri UN, OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču za 2017. godinu

Podgorica, 04. jun 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2017. godinu.

Strana 37 od 71