Baner

Podgorica, 15.12.2015. godine -  Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore održao je sjednicu povodom održavanja konsultativnog saslušanja na temu revizije uspjeha „Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom“, na kojoj su prisustvovali član Senata, dr Branislav Radulović – rukovodilac Kolegijuma i Blažo Savković, načelnik u sektoru II.

Podgorica, 25.11. 2015. godine – Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore je održao sjednicu povodom razmatranja Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2014 – oktobar 2015. godine, na kojoj su prisustovali Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i članovi Senata, dr Branislav Radulović i Nikola Kovačević.

Podgorica, 20.11.2015.godine – U Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore, od 19. do 20. novembra 2015. godine, delegacija Državne revizorske institucije Republike Albanije boravila je u okviru studijske posjete.

Podgorica, 10.11.2015.godina – Član Senata, Nikola N. Kovačević govorio je na otvaranju okruglog stola „TAIEX eksperta misija o kontroli finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanji“, koji je organizovala Uprava za antikorupcijsku inicijativu.

Podgorica, 10.11.2015. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove demokratske snage (FORCE) koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 09.11.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 02.11.2015.godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore za 2014. godinu.

Podgorica, 30. 10. 2015. godine – Na osnovu člana 144 Ustava Crne Gore, člana 38, a u vezi sa čl. 18 i 19 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Državna revizorska institucija podnosi Skupštini Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2014 - oktobar 2015. godine.

Podgorica, 30.10.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Hrvatske građanske inicijative koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 29.10.2015. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Narodne stranke koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 27.10.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Bošnjačke stranke koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 26.10.2015. godine – Državna revizorska institucija je u skladu s Godišnjim planom revizija za 2015. godinu izvršila reviziju Završnog računa budžeta Opštine Budve za 2014. godinu.

Strana 35 od 50