Baner

Podgorica, 07. april 2016. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Izdaci iz budžeta Crne Gore za sudske sporove po osnovu radnih odnosa“.

Podgorica, 01.04.2016. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore izradila je i usvojila Plan integriteta u skladu s obavezom definisanom Zakonom o sprečavanju korupcije.

Podgorica, 31. mart 2016. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2014. godinu, koji obuhvata Izvještaj o novčanim tokovima, Konsolidovani izvještaj potrošačke jedinice koja u svom sastavu ima ustanove koje ostvaruju sopstvene prihode, Izvještaj o neizmirenim obavezama na dan 31.12.2014. godine i reviziju pravilnosti aktivnosti i finansijskih transakcija sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Podgorica, 31.03.2016.godine – Član Senata, Nikola N. Kovačević učestvovao je na Nacionalnoj konferenciji „ Za fer izbore 2016: Politički dijalog i sprovođenje izbornog zakonodavstva u Crnoj Gori", koju je organizovao Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Podgorica, 21. mart 2016.godine – „U završnoj fazi je revizija sudskih sporova. Otpočeta je revizija uspjeha efikasnosti naplate poreskog duga imovinom poreskih obveznika. Vrlo su intezivne aktivnosti na kontrolnoj reviziji koncesija“ , kazao je u intervjuu za dnevni list „Pobjeda“, član Senata, dr Branislav Radulović.

Podgorica, 01.03.2016. godine – Predstavnici Ureda za reviziju Republike Hrvatske, mr Božo Vuletić-Antić, pomoćnik generalnog revizora za reviziju uspjeha i gđa Silvija Dorotić, viši državni revizor, posjetili su Državnu revizorsku instituciju Crne Gore povodom otpočinjanja paralelne revizije uspjeha.

Budimpešta, 26.02.2016. godine – Sekretar Državne revizorske institucije, Mihaela Popović i viši savjetnik za pravna pitanja i antikorupciju, Balša Braletić, učestvovali su na međunarodnom seminaru, održanom od 22-26. februara t.g. u Sarvašu.

Luksemburg, 26.02.2016. godine – Član Senata, dr Branislav Radulović i rukovodilac odeljenja za reviziju uspjeha, mr Ivana Jovanović, učestvovali su na uvodnog sastanku povodom početka realizacije II projekta „Paralelna revizija uspjeha“, održanom 25. februara t.g. u Luksemburgu.

Podgorica, 22. februar 2016. godine - Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i izvršni direktor Instituta računovođa i revizora Crne Gore, g. Rade Šćekić potpisali su Sporazum o saradnji Državne revizorske institucije i Instituta računovođa i revizora Crne Gore.

Podgorica, 16.02.2016. godine – U sklopu projekta koji sprovodi NVO „Institut alternativa“ uz podršku Britanske ambasade u Podgorici, organizovana je konferencija na temu saradnje Državne revizorske institucije i Državnog tužilaštva.

Podgorica, 12.02.2016. godine – Februarski ispitni rok za polaganje ispita za državnog revizora će početi 29. februara 2016. godine. Raspored ispita biće objavljen u toku naredne nedelje na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Sarajevo, 05. februar 2016. godine – Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je bio domaćin sastanka oficira za vezu Mreže Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda, koji je održan 03.februara t.g. u Sarajevu.

Strana 35 od 53