Baner

Podgorica, 1. oktobar 2018. godine - U skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji između Agencije za sprječavanje korupcije i Državne revizorske institucije, 24. septembra 2018. je održan sastanak čije su teme bile konkretizacija oblika saradnje između ta dva organa, kao i analiza pojedinih članova Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Podgorica, 28. septembar 2018. godine – Predstavnici Generalnog direktorata za budžet, Raymond Hill i Salvador Bertomeu-Hernandez posjetili su Državnu revizorsku instituciju u okviru redovne misije.

Bečići, 28. septembar 2018. godine – U organizaciji Državne revizorske institucije i uz ekspertsku podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske, održana je druga radionica na temu „Finansijska revizija“ za članice Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU u periodu od 25-28. septembra t.g. u Bečićima.

Podgorica, 27. septembar 2018. godine - Zoran Jelić, član Senata i Mihaela Popović, sekretar Institucije su prisustvovali šestom sastanku Posebne radne grupe za reformu javne uprave, koji je formiran između Evropske komisije i Crne Gore.

Podgorica, 27. septembar 2018. godine – Senator Zoran Jelić i sekretar Institucije Mihaela Popović učestvovali su na prvom Dijalogu o Programu reforme upravljanja javnim finansijama između Vlade Crne Gore i Generalnog Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) u okviru Programa upravljanja javnim finansijama.

Podgorica, 27. septembar 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti DEMOS-a za 2017. godinu.

Podgorica, 26. septembar  2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je kontrolnu reviziju Skupštine Crne Gore.

Podgorica, 24. septembar 2018. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pozitivne Crne Gore za 2017. godinu.

Podgorica, 24.septembar 2018. godine Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha „Efikasnost sistema naplate poreskog duga poreskih obveznika u stečaju i likvidaciji“.

Podgorica, 20. septembar 2018. godine – Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori, NJ.E. Alison Kemp i Dr Daniel Arghiros, član ekspertskog tima iz Velike Britanije zaduženog za sprovođenje analitičkog istraživanja u oblasti ozbiljnog organizovanog kriminala posjetili su Državnu revizorsku instituciju radi razmjene mišljenja u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Podgorica, 20. septembar 2018. godine – Misija SIGMA, na čelu sa ekspertima g. Martinom Sinclair i gđom Biancom Breteche boravila je u posjetu DRI radi dogovora oko realizacije buduće saradnje.

Podgorica, 17. septembar 2018. godine – Senator Nikola N. Kovačević i načelnik u sektoru IV Slavka Tomić prisustvovali su 41. sjednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore.

Strana 34 od 70