Baner

Podgorica, 11.06.2015.godine – Državna revizorska institucija sprovela je reviziju uspjeha „Efikasnost Poreske uprave u sprovođenju mjera naplate poreskog duga“. Cilj revizije je da se utvrdi da li  Poreska uprava preduzima odgovarajuće mjere prilikom naplate poreskog duga i da li se iste sprovode na efikasan način.

Podgorica, 01. jun 2015. godine – Član Senata, Dragiša Pešić sastao se s članom Evropskog revizorskog suda, g. Hans Gustafa Wessberga i šefom Sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, g. Andre Lys.

Tirana, maj 2015. godine – Član Senata Državne revizorske institucije, Nikola N. Kovačević učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o otkrivanju i istrazi korupcije i prevare putem procedura revizije, 27-28. maja u Tirani.

Podgorica, 29. maj 2015. godine – Član Senata, Dragiša Pešić održao je sastanak s Predsjednikom Skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, mr Aleksandrom Damjanovićem i ekspertima SIGMA-e, Christian Charpy, Balázs Romhányi i Bianca Breteche.

Podgorica, 28. maj 2015. godine - Prepoznajući značaj saradnje VRI, Vlade i Parlamenta u kontekstu primjene Zakona o budžeta i fiskalnoj odgovornosti Crne Gore, Državna revizorska institucija Crne Gore zajedno sa SIGMA-om organizovala je okrugli sto „Ocjena primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti i doprinos fiskalnoj odgovornosti“, 28. maja t.g. u Podgorici.

Tirana, maj 2015. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović boravio je u zvaničnoj posjeti Vrhovnoj revizorskoj instituciji Republike Albanije, 26-27. maja 2015.godine u Tirani.

Podgorica, 28. maj 2015.godine – Državna revizorska institucija izvršila je reviziju pravilnosti Registra ugovora o koncesijama u skladu s postavljenim kriterijuma revizije.

Podgorica, 27. maj 2015. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra za posredovanje za 2014.godinu i reviziju pravilnosti koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 19. maj 2015. godine - U okviru projekta “Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori”, koji realizuje NVO “Institut Alternativa” uz finansijsku pomoć Ambasade Kraljevine Norveške, održana je Konferencija „Jačanje nadzora javnih finansija — Kako do bolje saradnje državnih i unutrašnjih revizora?“

Podgorica, 12. maj 2015.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije Republike Srbije boravili su u radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore. Delegaciju Državne revizorske institucije Republike Srbije primio je predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, Nikola N. Kovačević.

Podgorica, 29. april 2015.godine -  U okviru projekta “Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori”, koji realizuje NVO “Institut Alternativa” uz finansijsku pomoć Ambasade Kraljevine Norveške, održan je sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa članovima Senata Državne revizorske institucije.

Rim, april 2015.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije učestvovali su VI sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju i etiku, 19-20.aprila t.g. u Rimu.

Strana 34 od 46