Baner

Podgorica, 23. novembar 2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti i reviziju efekata aktivnosti Savjeta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi.

Brisel, 22. novembar 2016. godine – Član Senata, dr Branislav Radulović i Marija Žugić, rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose prisustvovali su redovnom sastanku Pododbora za ekonomska, finansijska pitanja i statistiku u Briselu.

Ljubljana, 21. novembar 2016. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović je prisustvovao sastanku predsjednika VRI Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Srbije, 21. novembra u Ljubljani.

Saopštenje za javnost

Podgorica, 18. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore, povodom medijske reakcije na objavljene nalaze iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2015. godinu, integralno objavljuje izjašnjenje subjekta revizije na preliminarni izvještaj Državne revizorske institucije.

Podgorica, 17. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijalističke narodne partije za 2015. godinu.

Podgorica, 16. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Bošnjačke stranke za 2015. godinu.

Ankara, 11. novembar 2016. godine – Međunarodna konferencija na temu: „Uspostavljanje djelotvornih radnih odnosa između vrhovnih revizorskih institucija (VRI) i parlamenata“ održana je od 8-9. novembra t.g. u Ankari, Turska.

Podgorica, 04. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske srpske stranke  za 2015.godinu.

Podgorica, 03. novembar 2016. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolnu reviziju Prijestonice Cetinje. Cilj kontrolne revizije je provjeriti tačnost izvještaja subjekta revizije o sprovedenim radnjama u cilju realizacije preporuka i utvrditi u kojoj mjeri su realizovane preporuke, kao i da li su identifikovane nepravilnosti otklonjene.

Podgorica, 02. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove demokratska snage (FORCA) za 2015.godinu.

Podgorica, 01. novembar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije za 2015.godinu.

Podgorica, 31. oktobar 2016. godine – Državna revizorska institucija, kao ustavno definisani vrhovan organ državne revizije u Crnoj Gori, podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2015 – oktobar 2016. godine u skladu s obavezom utvrđenom Ustavom Crne Gore i Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Strana 33 od 55