Baner

Podgorica, 31. januar 2018. godine - Shodno članu 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

Podgorica, 29. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe birača „Građanska akcija“ za 2016. godinu.

Podgorica, 26. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti NVO Udruženje građana „ Izbor“ Herceg Novi za 2016. godinu.

Podgorica, 18. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti NVO „Perspektiva – Ana e Malit“ za 2016. godinu.

Podgorica, 17. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske stranke jedinstva  za 2016. godinu.

Podgorica, 16. januar 2018. godine – „Komunikacija, rješavanje konflikata“ bila je tema jednodnevne obuke za državne revizore i ostale zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji.

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske demokratske unije (Crnogorske )  za 2016. godinu.

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2016. godinu.

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za Pljevlja za 2016. godinu.

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe građana “Novska lista” za 2016. godinu.

Podgorica, 29. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore, na osnovu člana 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Odluke Kolegijuma nadležnog za reviziju, u sastavu Radule Žurić, član Senata i rukovodilac Kolegijuma i Nikola N. Kovačević, član Senata i član Kolegijuma, izvršila je finansijsku reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva zdravlja za 2016. godinu, koji obuhvata Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o neizmirenim obavezama na dan 31.12.2016. godine i reviziju pravilnosti kroz uskladjenost aktivnosti i finansijskih transakcija sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Podgorica, 29. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca  za 2016. godinu.

Strana 33 od 64