Baner

Podgorica, 21. januar 2019. godine - Državna revizorska institucija u skladu sa članom 4 i 12 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja završila je reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 24 (dvadeset i četiri) političkih subjekata koji su u 2017. godini ostvarili prihode u iznosu većem od 10.000,00€.

Podgorica, 28. decembar 2018 – U skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja državni revizor, organizovan decembarski ispitni rok za polaganje ispita za sticanje zvanja Državni revizor.

Podgorica, 26. decembar 2018. – Na 41. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održano je Konsultativno saslušanje (rasprava) na temu: „Primjena ocjena i stavova Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje povodom razmatranja preporuka iz Konačnog izvještaja DRI o reviziji finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva za 2016. godinu“.

Podgorica, 26. decembar 2018. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Republike Makedonije, koju su činili  Naser Ademi Zamjenik generalnog revizora, Maksim Acevski Pomoćnik generalnog revizora, Cveta Ristovska Pomoćnik generalnog revizora, Ljubica Tosevska Rukovodilac revizije,  Branislav Gulev, Rukovodilac revizije, Tatjana Dimitrovska, Samostalni revizor, Hristina Goceva, Samostalni revizor, Sonja Kambovska, Samostalni revizor i Orhan Ademi, Samostalni revizor boravila je dvodnevnoj radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore u periodu 24-25. decembra 2018. godine.

Podgorica, 21. decembar 2018. godine - Shodno članu 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

Podgorica, 21. decembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Liberalne partije Crne Gore za 2017. godinu.

Podgorica, 18. decembar 2018.godine – Delegacija Državne revizorske institucije Republike Albanije je posjetila Državnu revizorsku instituciju Crne Gore, u periodu od 17-18. decembra t.g.

Podgorica, 12. decembar 2018. godine – Senator Zoran Jelić sa rukovodiocima odeljenja u sektoru V, Dobrilom Glomazić i Sonjom Raičković i državnim revizorom Željkom Nedovićem sastao se sa predstavnicom Svjetske banke za zemlje Zapadnog Balkana, gđom. Medihom Agar i višim specijalistom za finansijski menadžment, g. Aleksandrom Crnomarkovićem.

Podgorica, 06. decembar 2018 – Predsjednik Senata dr Milan Dabović i Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, potpisali su Protokol o saradnji Državne revizorske institucije i Vrhovnog državnog tužilaštva.

Podgorica, 06. decembar 2018. godine – U periodu od 03-04. decembra 2018 godine, u Državnoj revizorskoj instituciji boravila je misija SIGMA-e u cilju razmatranja plana za zajedničke buduće aktivnosti.

Podgorica, 06. decembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijalističke narodne partije za 2017. godinu.

Podgorica, 5. decembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca za 2017. godinu.

Strana 31 od 71