Baner

Podgorica, 15. mart 2019. godine – Mihaela Popović, sekretar Institucije i Ivan Marojević, državni revizor – rukovodilac Odeljenja za praćenje fiskalne odgovornosti su prisustvovali obuci koja se realizuje kroz projekat Svjetske banke u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori i Ministarstvom finansija Crne Gore.

Podgorica, 4. mart 2019 – Senat Državne revizorske institucije usvojio je Odluku od logu Državne revizorske institucije.

Podgorica, 1. mart  2019. godine – U petak, 1. marta 2019. godine u Podgorici je održano svečano otvaranje projekta „Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela“.

Podgorica, 26. februar 2019. godine – Državni revizori su prisustvovali seminaru u organizaciji Instituta računovođa i revizora Crne Gore na temu „Sastavljanje i dostavljanje godišnjih finansijskih iskaza i prijave poreza na dobit pravnih lica“.

Podgorica, 21. februar 2019. godine – Predavači iz Instituta računovođa i revizora CG održali su trodnevnu obuku državnim revizorima na temu „Obračunsko računovodstvo sa konkretnim primjerima knjiženja pojedinih transakcija (imovine, obaveza, prihoda, rashoda, pasivnih i aktivnih vremenskih razgraničenja kao i finansijskog rezultata)“.

Podgorica, 13. februar 2019. godine – U organizaciji Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske, u Podgorici je, 12 -13. februara održana radionica na temu primjene metodologije za vršenje revizije pravilnosti.

Podgorica, 12. februar 2019. godine – Senator Zoran Jelić i sekretar Institucije Mihaela Popović su prisustvovali nastavku (follow up) šestog sastanka Posebne radne grupe za reformu javne uprave (PAR) formirane između Evropske komisije i Crne Gore.

Podgorica, 11. februar 2019. – Državna revizorska institucija, u saradnji sa SIGMA-om, održala je prvu Team building radionicu u periodu od 7-8. februara, t.g.

Sarajevo, 25. januar 2019. – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore prisustvovala je stručnom sastanku na temu materijalnosti u reviziji javnog sektora sa fokusom na reviziju usklađenosti, u organizaciji Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.

Podgorica, 21. januar 2019. godine - Državna revizorska institucija u skladu sa članom 4 i 12 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja završila je reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja 24 (dvadeset i četiri) političkih subjekata koji su u 2017. godini ostvarili prihode u iznosu većem od 10.000,00€.

Podgorica, 28. decembar 2018 – U skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja državni revizor, organizovan decembarski ispitni rok za polaganje ispita za sticanje zvanja Državni revizor.

Podgorica, 26. decembar 2018. – Na 41. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održano je Konsultativno saslušanje (rasprava) na temu: „Primjena ocjena i stavova Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje povodom razmatranja preporuka iz Konačnog izvještaja DRI o reviziji finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ Budva za 2016. godinu“.

Strana 30 od 71