Baner

Podgorica, 26. oktobar 2016. godine – U skladu sa Godišnjim planom revizija za 2016.godinu, Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Ministarstva saobraćaja i pomorstva za 2015.godinu.

Podgorica, 24. oktobar 2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost naplate poreskog duga imovinom poreskog obveznika“. Cilj revizije je ocjena da li su od strane nadležnih organa preduzete neophodne aktivnosti koje bi trebalo da obezbijede efikasnu naplatu poreskih potraživanja imovinom poreskog obveznika, kao i ocjena postojećeg institucionalnog i normativnog okvira.

Bratislava, 24. oktobar 2016. godine – Godišnji sastanak Kontakt komiteta predsjednika vrhovnih revizorskih institucija zemalja članica Evropske unije i Evropskog revizorskog suda je održan u Bratislavi, 20-21. oktobra 2016. godine. Događaj je organizovala Državna revizorska institucija Republike Slovačke, u svojstvu predsjedavajućeg Kontakt komiteta.

Podgorica, 20.10.2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije  za 2015. godinu.

Podgorica, 19.10.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demosa za 2015. godinu.

Podgorica, 18.10.2016. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Liberalne partije za 2015. godinu.

Podgorica, 17.10.2016.godine – Na osnovu člana 4 i 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore i člana 68 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015.godinu.

Stokholm, 07. oktobar 2016. godine -  Delegacija Institucije koju su činili član Senata, dr Branislav Radulović, rukovodilac odeljenja za reviziju uspjeha, mr Ivana Jovanović i državni revizor, Radenko Davidović učestvovala je na trećoj radionici posvećenoj realizaciji drugog projekta paralelne revizije uspjeha koja se sprovodi na temu iz oblasti javnih nabavki.

Podgorica, 04.10.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za promjene  za 2015.godinu.

Podgorica, 3.10.2016.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pozitivna CG za 2015.godinu.

Skoplje, 26. septembar 2016. godine – U okviru XIV Godišnjeg sastanka EUROSAI Radne grupe za reviziju okoline, u Skoplju je održan seminar posvećen ulozi vrhovnih revizorskih institucija u reviziji održivog razvoja. Domaćin seminara bila je Državna revizorska institucija Republike Makedonije.

Viljnus, 21. septembar 2016.godine – Na poziv generalnog revizora Nacionalne kancelarije za reviziju Litvanije, predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, g. Vladan Perović, načelnik u sektoru V i gđa. Dobrila Glomazić, rukovodilac odeljenja u sektoru V, uzeli su učešće na seminaru na temu revizije opština u Viljnusu.

Strana 30 od 50