Banner

Podgorica, 30th October 2017 – The State Audit Institution of Montenegro submits the Annual Report on Performed Audits and Activities of the State audit institution of Montenegro for the period of October 2016 – October 2017 to the Parliament of Montenegro according to the Constitution of Montenegro and Law on the State audit institution of Montenegro.

Podgorica, 30th October 2017 – The State audit institution of Montenegro has conducted a financial audit and regularity audit of the Annual Consolidated Financial Statement of the Party of Pensioners, Persons with Disability and Social Justice for 2016.

Podgorica, 26th October 2017 - The State audit institution of Montenegro has conducted a financial audit and regularity audit of the Annual Consolidated Financial Statement of the Bosniak Party for 2016.

Podgorica, 25th October 2017 – The State audit institution has conducted the audit of the Final Statement of Accounts of the Budget of Pljevlja Municipality for 2016.

Podgorica, 24. oktobar 2017. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Skupštine Crne Gore za 2016. godinu.

Podgorica, 23. oktobar 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju informacionog sistema Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore – oblast informaciona bezbjednost, u dijelu poštovanja mjera informacione bezbjednosti, saglasno Zakonu o informacionoj bezbjednosti i Uredbi o mjerama informacione bezbjednosti.

Podgorica, 20th October 2017 - The State Audit Institution has conducted a financial audit of the Annual Financial Statement and a regularity audit of the New Serb Democracy (Nova) for 2016.

Podgorica, 20. oktobar 2017. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore za 2016. godinu, koji obuhvata Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o neizmirenim obavezama na dan 31.12.2016. godine i reviziju pravilnosti finansijskih transakcija i aktivnosti sa zakonskim i podzakonskim aktima kao i reviziju informacionog sistema Fonda PIO.

Podgorica, 19th October 2017 - The State Audit Institution has conducted a financial audit of the Annual Financial Statement and a regularity audit of the Civic Movement URA for 2016.

Podgorica, 18. oktobar 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2016. godinu.

Podgorica, 17th October 2017 – Pursuant to Article 4 and 9 of the Law on State audit institution of Montenegro and Article 68 of the Law on Budget and Fiscal responsibility, the State audit institution has performed an audit of the Proposal Law on Final Statement of Accounts of the State Budget of Montenegro for 2016.

Riga, 6th October 2017 – Delegation of the State audit institution of Montenegro, consisting of head of Sector V, Vladan Perović and head of Department in the Sector V, Dobrila Glomazić, has participated in the work of the first seminar „Municipality audit “ for the supreme audit institutions of the EUROSAI members, as well as at the first Annual meeting of the EUROSAI Task Force of municipality auditing, from 5th to 6th October in Riga, Latvia.

Page 29 of 57