Baner

Priština, 8. oktobar 2018 – Revizori Odeljenja za reviziju uspjeha su učestvovali na treningu „Revizija uspjeha koja je održana u Prištini u periodu od 1-3. oktobra.

Podgorica, 05. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Uprave za vode za 2017. godinu.

Podgorica, 4. oktobar 2018. godine Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha „Efikasnost Uprave carina u sprovođenju mjera naplate carinskog duga“.

Podgorica, 1. oktobar 2018. godine - U skladu sa potpisanim Sporazumom o saradnji između Agencije za sprječavanje korupcije i Državne revizorske institucije, 24. septembra 2018. je održan sastanak čije su teme bile konkretizacija oblika saradnje između ta dva organa, kao i analiza pojedinih članova Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Podgorica, 28. septembar 2018. godine – Predstavnici Generalnog direktorata za budžet, Raymond Hill i Salvador Bertomeu-Hernandez posjetili su Državnu revizorsku instituciju u okviru redovne misije.

Bečići, 28. septembar 2018. godine – U organizaciji Državne revizorske institucije i uz ekspertsku podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske, održana je druga radionica na temu „Finansijska revizija“ za članice Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU u periodu od 25-28. septembra t.g. u Bečićima.

Podgorica, 27. septembar 2018. godine - Zoran Jelić, član Senata i Mihaela Popović, sekretar Institucije su prisustvovali šestom sastanku Posebne radne grupe za reformu javne uprave, koji je formiran između Evropske komisije i Crne Gore.

Podgorica, 27. septembar 2018. godine – Senator Zoran Jelić i sekretar Institucije Mihaela Popović učestvovali su na prvom Dijalogu o Programu reforme upravljanja javnim finansijama između Vlade Crne Gore i Generalnog Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR) u okviru Programa upravljanja javnim finansijama.

Podgorica, 27. septembar 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti DEMOS-a za 2017. godinu.

Podgorica, 26. septembar  2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je kontrolnu reviziju Skupštine Crne Gore.

Podgorica, 24. septembar 2018. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pozitivne Crne Gore za 2017. godinu.

Podgorica, 24.septembar 2018. godine Državna revizorska institucija izvršila je reviziju uspjeha „Efikasnost sistema naplate poreskog duga poreskih obveznika u stečaju i likvidaciji“.

Strana 27 od 64