Baner

Podgorica, 5. februar 2018. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, Mihaela Popović, sekretar Institucije i državni revizori, Ivan Marojević i Špiro Mijović,  prisustvovali su regionalnoj konferenciji na temu „Prelazak na obračunsko računovodstvo“, koja je održana 30-31. januara u Podgorici.

Podgorica, 5. februar 2018. godine - Senat Državne revizorske institucije je usvojio Smjernice za reviziju godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata, dana 12.01.2018.godine saglasno kojim će Državna revizorska institucija, osim Zakona o DRI, Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Poslovnika DRI i Uputstva o metodologiji vršenja finansijske revizije i revizije pravilnosti, ubuduće vršiti revizije političkih subjekata.

Podgorica, 31. januar 2018. godine - Shodno članu 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

Podgorica, 29. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe birača „Građanska akcija“ za 2016. godinu.

Podgorica, 26. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti NVO Udruženje građana „ Izbor“ Herceg Novi za 2016. godinu.

Podgorica, 18. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti NVO „Perspektiva – Ana e Malit“ za 2016. godinu.

Podgorica, 17. januar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske stranke jedinstva  za 2016. godinu.

Podgorica, 16. januar 2018. godine – „Komunikacija, rješavanje konflikata“ bila je tema jednodnevne obuke za državne revizore i ostale zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji.

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske demokratske unije (Crnogorske )  za 2016. godinu.

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2016. godinu.

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za Pljevlja za 2016. godinu.

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe građana “Novska lista” za 2016. godinu.

Strana 26 od 57