Baner

Podgorica, 14. oktobar 2019. godine – Na osnovu člana 4. i 9. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 68. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu.

Lisabon, 13. oktobar 2019. godine – Delegacija Državne revizorske institucije koju su činili senator Zoran Jelić, načelnik u sektoru Vladan Perović, rukovodioci odeljenja Dobrila Glomazić i Sonja Raičković i rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić učestvovala je u radu trećeg godišnjeg sastanka EUROSAI TFMA Radne grupe za reviziju opština i seminara na temu „Funkcije koje obavljaju opštine“, u periodu od 10-11. oktobra 2019. godine u Lisabonu.

Podgorica, 10. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka sadržanih u konačnom izvještaju o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja JP „Regionalni vodovod Crnogorsko Primorje“ – Budva za  2016. godinu.

Podgorica, 9. oktobar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore  za 2018. godinu.

Podgorica, 8. oktobar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije za 2018. godinu.

Podgorica, 7. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Ministarstva javne uprave za 2018. godinu.

Podgorica, 4. oktobar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu. 

Moskva, 30. septembar 2019. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore u sastavu predsjednik Senata dr Milan Dabović, senatori Nikola N. Kovačević i dr Branislav Radulović i sekretar Institucije Mihaela Popović učestvovala je na XXIII Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), održanom u periodu 23-28. septembra u Moskvi.

Podgorica, 24. septembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila i objavila reviziju pravilnosti i reviziju informacionog sistema evidentiranja obračuna i naplate doprinosa za socijalno osiguranje.

Podgorica, 23. septembar 2019. godine - Na održanoj 88. sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore je razmotrio i utvrdio Prijedlog nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2020. godinu u skladu sa članom 51 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji.

Podgorica, 23. septembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka sadržanih u Konačnom izvještaju o reviziji informacionog sistema Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Podgorica, 19. septembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva sporta i mladih za 2018. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja.

Strana 26 od 71