Baner

Székesfehérvár, 19. oktobar 2018. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore u sastavu Vladan Perović, načelnik u sektoru V i rukovodioci Odeljenja u sektoru V, Dobrila Glomazić i Sonja Raičković učestvovala je na međunarodnom seminaru Evropske organizacije regionalnih vrhovnih revizorskih institucija (EURORAI) na temu „Revizija preduzeća u vlasništvu lokalnih vlasti“, održanom u Székesfehérvár, Mađarska, 18. oktobra t.g.

Hag, 19. oktobar 2018. godine – U Hagu, Holandiji je u periodu od 18-19. oktobra 2018. godine održana radionica o naučenim lekcijama iz sprovedenih IntoSAINT samoprocjena u organizaciji Revizorskog suda Holandije.

Podgorica, 19. oktobar 2018. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Farmaceutske komore Crne Gore za 2017. godinu.

Varšava, 18. oktobar 2018. - Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na sastanku pod nazivom “Metodologija revizije“ u organizaciji EUROSAI.

Podgorica, 17. oktobra 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije za 2017. godinu.

Podgorica, 17. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Državnog arhiva Crne Gore za 2017. godinu.

Podgorica, 16. oktobar 2018. godine – Na osnovu člana 4 i 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 68 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu.

Dubrovnik, 14. oktobar 2018. godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović, na poziv generalnog revizora Ureda za reviziju Hrvatske prisustvovao je sastanku Kontakt komiteta predsjednika vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije i Evropskog revizorskog suda, održanom u Dubrovniku, 11-12. oktobra 2018. godine. Domaćin ovog Kontakt komiteta bio je Ured za reviziju Hrvatske.

Podgorica, 11. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Bošnjačke stranke za 2017. godinu.

Podgorica, 10. oktobar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 2017. godinu.

Priština, 7. oktobar 2018. godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović i senator Nikola N. Kovačević su uzeli učešće na tematskoj konferenciji „Uloga i uticaj vrhovnih revizorskih institucija u obnovi povjerenja društva u javni sektor“ koja se organizovala povodom 15 godina postojanja Nacionalne kancelarije za reviziju Kosova, 4. oktobra t.g. u Prištini.

Ljubljana, 8. oktobar 2018 – Državna revizorska institucija učestvovala je na obuci na temu „Troškovno računovodstvo“ koja je organizovana u Ljubljani u periodu od 02-04. oktobra 2018. godine.

Strana 26 od 64