Baner

Podgorica, 5. decembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca za 2017. godinu.

Ankara, 3.decembar 2018. godine - U organizaciji Računskog suda Turske i uz ekspertsku podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske, održana je treća radionica na temu „Finansijska revizija“ za članice Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU u periodu od 27. novembra do 1. decembra t.g. u Ankari.

Podgorica 29. novembar 2018 - Skupština Crne Gore je na četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja razmotrila Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu sa Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI Crne Gore za period oktobar 2017 – oktobar 2018. godine na kojoj je prisustvovao Predsjednik Senata, dr Milan Dabović.

Podgorica, 26. novembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za Pljevlja za 2017. godinu.

Podgorica, 23. novembar 2018. godine – Senator Zoran Jelić i načelnik u sektoru I Stana Bešović učestvovali su na 30. sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore.

Brisel, 23. novembar 2018. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije, u sastavu Marija Žugić rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose i Draško Novaković, samostalni savjetnik u Odeljenju za međunarodne odnose prisustvovali su ovogodišnjem sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, koji je održan u Briselu.

Podgorica, 22. novembar 2018 - Senator Državne revizorske institucije dr Branislav Radulović, učestvovao je 22. i 23. novembra 2018. godine na međunarodnoj Konferenciji u Zagrebu pod nazivom „Novi pravni režim za marine“, na poziv akadmika Jakše Barbića, koja je organizovana u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (HAZU) u okviru naučnog projekta – DELICROMAR.

Podgorica, 19. novembar 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije za 2017. godinu.

Podgorica, 18. novembar 2018. godine – Delegacija Nacionalne kancelarije za reviziju NR Kine, na čelu sa zamjenikom generalnog revizora, g. Wang boravi u bilateralnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore.

Tirana 16. novembar 2018 - Delegacija Državne revizorske institucije u sastavu g. Gaga Gegaj, državni revizor - načelnik u Sektoru III, g-đa Biljana Bulatović, državni revizor - rukovodilac Odjeljenja za razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema i g-đa Ivana Čelebić, državni revizor, učestvovala je u radionici za informacione tehnologije, koja je održana u periodu 14.-15. novembra 2018. godine u Tirani, Albanija.

Podgorica, 13. novembar 2018. godine – Ambasador Narodne Republike Kine u Crnoj Gori, Liu Jin posjetio je Državnu revizorsku instituciju. 

Podgorica, 14. novembar 2017. - Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Crne Gore je održao 56. sjednicu povodom razmatranja Prijedloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu sa Izvještajem o reviziji Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2017. godinu sa Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2017. – oktobar 2018. godine, na kojoj su prisustvovali predsjednik Senata, dr Milan Dabović i članovi Senata, Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić.

Strana 24 od 64