Banner

Podgorica, 27. septembar 2017. godine – Na održanoj 24. sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, na osnovu člana 51 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, jednoglasno je utvrdio Nacrt Budžeta Državne revizorske institucije za 2018. godinu.

Baku, 22. septembar 2017. godine - Na poziv predsjednika Komore revizora Republike Azerbejdžana, dr V. Novruzova, članovi Senata Državne revizorske institucije, dr Branislav Radulović i Zoran Jelić i sekretar Institucije, Mihaela Popović učestvuju na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Baku, Republika Azerbejdžan.

Podgorica, 22. septembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokrata Crne Gore za 2016. godinu.

Podgorica, 21.septembar 2017.godine -  Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske Crne Gore za 2016. godinu.

Skoplje, 13. septembar 2017. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu sa predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem i članom Senata, Zoranom Jelićem, boravila je u bilateralnoj posjeti Državnom zavodu za reviziju Republike Makedonije.

Podgorica, 07. septembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za promjene za 2016. godinu.

Podgorica, 06. septembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha, u okviru koje se predmet revizije odnosio na aktivnosti vezane za planiranje javnih nabavki medicinske opreme u zdravstvenom sistemu.

Podgorica, 03. avgust 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske narodne partije za 2016. godinu.

Podgorica, 02. avgust 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti DEMOS-a za 2016. godinu.

Podgorica, 1st August 2017 – The State audit institution has performed financial audit of the Annual consolidated financial statement and regularity audit of the Croatian Civic Initiative for 2016.

Podgorica, 31st July 2017 – The State audit institution has performed a regularity audit of material financial operations of the Diplomatic representative bodies of Montenegro in the Republic of Serbia, Russian Federation and Kingdom of Belgium for 2016.

Podgorica, 31st July 2017 - At the fourteenth sitting of the first ordinary (spring) session in 2017 held on 27th July, the Parliament of Montenegro elected Mr. Radule Žurić as a member of the Senate of the State audit institution.

Page 24 of 50