Baner

Podgorica, 08. jul 2022.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije prisustvovali su obuci „Vještine prezentacije“ u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju (WFD), u periodu od 07-08.jula 2022.godine.

Podgorica, 06. jul 2022. godine  - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom Uprave za kadrove, kojom je rukovodio nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma).

Podgorica, 04.jul 2022.godine –  Zaposleni DRI su u periodu od 29.06.-01.07. prisustvovali obuci na temu „Revizija pozicija finansijskih iskaza, konsolidovani finansijski izvještaj “ koju je održao prof. dr Mirko Andrić.

Tirana, 29.jun 2022.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije državna revizorka – načelnica u sektoru I Mihaela Popović, državni revizor – načelnik u sektoru II Blažo Savković, načelnica Službe za administrativno stručne poslove Dragana Šibalić prisustvovali su Međunarodnoj  CEF-CIPFA konferencija „Učiniti državne usluge boljim za građane“ u periodu od 28-29.juna 2022.godine.

Podgorica, 29.jun 2022.godine  - Predsjednik Senata dr Milan Dabović i senator Nikola N.Kovačević na poziv Vestminsterske fondacije za demokratiju, prisustvovali su prezentaciji analize „Kretanje stranih direktnih investicija i spoljnotrgovinske razmjene u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji u periodu od 2019. do 2021. godine“ .

Podgorica, 21. jun 2022. godine – U Skupštini Crne Gore održan je sastanak povodom prezentovanja rezultata iz posljednjeg izvještaja SIGMA-e o ocjeni principa javne uprave u oblasti eksterne revizije, posebno dostignuća indikatora iz Principa javne uprave 16 u vezi sa odnosima Vrhovne revizorske institucije i Parlamenta i korišćenja izvještaja VRI od strane Parlamenta.

Podgorica, 13. jun 2022. godine - Senatori DRI Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić sa državnim revizorom – načelnikom u sektoru V Vladanom Perovićem su učestvovali na sastanku o unapređenju budžetiranja odgovornog prema Romima i Egipćanima na lokalnom nivou u organizaciji Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i Programske kancelarije Savjeta Evrope – programa ROMACTED, uz podršku Kancelarije za Integraciju Roma Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) u Podgorici.

Podgorica, 10. jun 2022. godine - Senator Nikola N. Kovačević je učestvovao na radionici na temu finansiranja ženskih organizacija unutar političkih subjekata u okviru „Gender, Money and Politics“ u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) i Olof Palme International Centra.

Podgorica, 10. jun 2022. godine - Senator Nikola N. Kovačević i državna revizorka – načelnica u sektoru IV Zorica Knežević su učestvovali na 23. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode, na kojoj se između ostalog razmatrao Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2021. godinu sa Konačnim izvještajem Državne revizorske institucije o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu.

Podgorica, 08. jun 2022. godine - Na poziv Državne revizorske institucije, predsjednik Senata sa senatorima i sekretarkom Institucije je danas održao sastanak sa ministrom finansija mr Aleksandrom Damjanovićem i sekretarkom Ministarstva finansija Anom Raičević.

Podgorica, 07.jun 2022.godine - Senator dr Branislav Radulović i državni revizor - načelnik u sektoru II Blažo Savković su učestvovali na 14. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na kojoj je održano konsultativno saslušanje povodom Konačnog izvještaja o kontrolnoj reviziji - Efikasnost realizacije preporuka datih u reviziji uspjeha  „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara“.

Podgorica, 02. jun 2022. godine - U cilju efikasnije realizacije revizorskih preporuka iz konačnog Izvještaja DRI o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu, danas je održan sastanak sa ministrom ekonomskog razvoja i turizma Goranom Đurovićem i njegovim saradnicima.

Strana 3 od 71