Baner

Podgorica, 14. april 2021. godine - Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, na osnovu zahtjeva Državne revizorske institucije je dostavilo Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu. Na osnovu člana 26 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i člana 44 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Institucija je izvršila analizu indikatora fiskalne odgovornosti centralnog nivoa države u vezi sa Prijedlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu.

Podgorica, 12. april 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“.

Podgorica, 01. april 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije održali su online sastanak sa ekspertima Savjeta Evrope, g-đom Miroslavom Milenović i g.Jussi Bright.

Podgorica, 1. april 2021.godine – Povodom objavljenog saopštenja sa 17. sjednice Vlade Crne Gore održane 30. marta 2021. godine, u kojem je navedeno da je Vlada na predmetnoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu, Prijedlog zakona o budžetu za 2021. godinu, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i Prijedlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2021. godinu, Državna revizorska institucija je uputila zahtjeve Ministarstvu finansija i socijalnog staranja za dostavu navedenih dokumenata.

Podgorica, 31. mart 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije održali su online sastanke sa SIGMA ekspertima povodom godišnje SIGMA eksterne ocjene reforme javne uprave.

Podgorica, 23. mart 2021. godine - Na održanoj 7. sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, na osnovu člana 51 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, utvrdio je Nacrt Budžeta Državne revizorske institucije za 2021. godinu.

Podgorica, 23.mart 2021.godine - Predsjednik Senata, dr Milan Dabović dao je izjavu za Jutarnji program Radio televizije Crne Gore, koju integralno objavljujemo na internet stranici Državne revizorske institucije.

Podgorica, 22. mart 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost upravljanja jedinstvenim registrom privrednih subjekata – CRPS“.

Podgorica, 12. mart 2021. godine -  U okviru misije Međunarodnog monetarnog fonda, održan je virtuelni sastanak sa delegacijom Državne revizorske institucije radi prikupljanja informacija potrebnih za pripremu redovne misije Međunarodnog monetarnog fonda.

Podgorica, 04. mart 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije su učestvovali na VIII Međunarodnom eSeminaru o integritetu u organizaciji Državne revizorske institucije Republike Mađarske.

Podgorica, 04.03.2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti raspolaganja sopstvenim prihodima i sprovođenja javnih nabavki JPU „Đina Vrbica“.

Podgorica, 26. februar 2021. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije prisustvovali su drugom danu Konferencije posvećenoj saradnji između Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore, koju je podržala Vestminsterska fondacija za demokratiju.

Strana 16 od 71