Baner

Podgorica, 12.10.2015. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Ministarstva prosvjete, Programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Varšava, 09.10.2015. godine – Vladan Perović, načelnik u sektoru V i Dobrila Glomazić, rukovodilac odeljenja, uzeli su aktivno učešće na međunarodnom seminaru „Planiranje i izvršenje budžeta opština“, od 06 - 07. oktobra u Varšavi.

Podgorica, 07.10. 2015.godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske narodne partije (GG “Milan Knežević”) koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 06.10. 2015.godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za promjene koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 05.10. 2015. godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pozitivne Crne Gore koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 14.09.2015.godine – Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijalističke narodne partije koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 11.09.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijaldemokratske partije Crne Gore koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 29. jul  2015. godine - Državna revizorska institucija, na zahtjev Svjetske banke i Odluke Kolegijuma nadležnog za reviziju u sastavu dr Milan Dabović, rukovodilac Kolegijuma i Dragiša Pešić, član Kolegijuma, izvršila je reviziju Avansa za pripremu Projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenja u Crnoj Gori” finansiranog iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetska banka) – Avans za pripremu br. IBRD P4600-ME, za period od 23.03.2011. godine do 15.12.2014. godine.

Podgorica, 29.07.2015. godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 28.07.2015.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista  koja podrazumijeva usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Podgorica, 23.07.2015.godine -  Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Muzički centar za 2014. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja.

Beograd, jul 2015. godine – Dragiša Pešić, član Senata i Dobrila Glomazić, rukovodilac Odeljenja u sektoru V, učestvovali su konferenciji „Saradnja Državne revizorske institucije i internih revizora u javnom sektoru“, 14. jula t.g. u Beogradu.

Strana 16 od 30