Baner

Podgorica, 5. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca za 2019. godinu. 

Podgorica, 4. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za inspekcijske poslove za 2019. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i drugim aktima. 

Podgorica, 3. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove demokratske snage - FORCA za 2019. godinu.

Podgorica, 2. novembar 2020. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2019 – oktobar 2020. godine, koji daje osvrt na rezultate ostvarene na ispunjavanju misije i nadležnosti Državne revizorske institucije.

Podgorica, 30. oktobar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije program: Zaštita intelektualne svojine odnosno nekadašnjeg Zavoda za intelektualnu svojinu za 2019. godinu i usklađenosti poslovanja sa zakonima, propisima i drugim aktima.

Podgorica, 29. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica za 2019. godinu.

Podgorica, 27. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja JU Ispitni centar za 2019. godinu.

Podgorica, 26. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2019. godinu.

Podgorica, 23. oktobar 2020. godine – Predstavnici DRI, senator dr Branislav Radulović i državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić su učestvovali na 13. sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, koji je online održan 22. oktobra.

Podgorica, 22. oktobar 2020. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha na temu „Efikasnost planiranja i povraćaja sredstava po osnovu kontribucija“.

Podgorica, 20. oktobar 2020. godine – U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, DRI je izvršila ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2019. godini. Nadležni Kolegijum je u skladu sa nalazima datim u Izvještaju o ocjeni primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti u 2019. godini, usvojio sljedeće:

Podgorica, 19. oktobar 2020. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije, senator Zoran Jelić, državni revizor – načelnica u sektoru I Mihaela Popović i državni revizor – rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju Marija Žugić su učestvovali na dijalogu o Programu reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016 – 2020. godine između Vlade Crne Gore i Generalnog Direktorata za susjedstvo i proširenje (DG NEAR).

Strana 15 od 67