Baner

Podgorica, 20. januar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad Bar za 2017. godinu.

Podgorica, 15. januar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Biram Bar za 2018. godinu.

Podgorica, 31. decembar 2019. godine - Shodno članu 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

Podgorica, 27. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Crnogorske za 2018. godinu.

Podgorica, 23. decembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Završnog računa Budžeta Opštine Plav za 2018. godinu.

Podgorica, 18. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Građanskog pokreta URA za 2018. godinu.

Podgorica, 12. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 11. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pozitivne Crne Gore  za 2018. godinu.

Podgorica, 10. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije  za 2018. godinu.

Podgorica, 9. decembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu.

Podgorica, 2. decembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju DRI o reviziji završnog računa Budžeta Opštine Berane za 2017.godinu.

Helsinki, 1. decembar 2019. godine - Delegacija Državne revizorske institucije u sastavu senator dr Branislav Radulović i sekretarka Mihaela Popović učestvovala je na međunarodnom seminaru koji je pod nazivom “Izgradnja povjerenja – uloga vrhovnih revizorskih institucija u obezbjeđivanju pouzdanosti fiskalnih podataka” održan 28. novembra u Helsinkiju. Seminar su organizovali Nacionalna kancelarija za reviziju Finske i Zavod za statistiku Finske, u okviru finskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije.

Strana 15 od 64