Baner

Podgorica, 25. februar 2021. godine – Konferencija posvećena saradnji između Državne revizorske institucije i Skupštine Crne Gore, podržana od strane Vestminsterske fondacije za demokratiju, održana je danas u Skupštini Crne Gore.

Podgorica, 21. februar 2021. godine – Državna revizorska institucija demantuje informaciju, koju su objavili određeni mediji da je „Državna revizorska institucija donijela odluku o uništavanju arhivske građe“.

Podgorica, 18.februar 2021. godine – Senator Državne revizorske institucije Crne Gore, Nikola Kovačević, učestvovao je na konferenciji koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT) uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije i Ambasade Velike Britanije.

Podgorica, 17.februar 2021. godine –  Predstavnici DRI prisustvovali su drugoj online radionici, u organizaciji SIGMA-e, za vrhovne revizorske institucije članice Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda.

Podgorica, 13. februar 2021. godine – DRI, kao vrhovni organ državne revizije u Crnoj Gori, ponovo obavještava javnost, da se određena lica, koja nijesu zaposlena u DRI, potpisuju u službenoj korespodenciji kao državni revizor, na šta shodno Zakonu o DRI nemaju pravo.

Podgorica, 12. februar 2021. godine – Senat DRI obavještava javnost, subjekte revizije i medije da je nakon prijave određenog broja državnih organa i institucija (Univerzitet, Fond zdravstva itd.) da se određeni broj lica, koja nijesu izabrana u zvanje državni revizor u DRI u skladu sa Zakonom, legitimiše kao državni revizor i zahtjeva dokumentaciju radi sprovodjenja postupaka revizije i da potpisuje zapisnike i vrši druge radnje sa potpisom državnog revizora da:

Podgorica, 09. februar 2021. godine – Povodom Konferencije o saradnji između Državne revizorske institucije Crne Gore i Skupštine Crne Gore u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju, koja će biti organizovana 25 - 26. februara 2021. godine održan je sastanak predstavnika DRI i Parlamentarne budžetske kancelarije.

Podgorica, 8. februar 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju elektronskih usluga e-uprava kroz četiri elektronske usluge namijenjene građanima: 

Podgorica, 5. februar 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Završnog računa budžeta Opštine Andrijevica za 2019. godinu.

Podgorica, 22. januar 2021. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore i Vestminsterska fondacija za demokratiju potpisale su danas Memorandum o saradnji, čiji je glavni cilj saradnja i pružanje doprinosa transparentnosti i odgovornosti crnogorskih institucija.

Podgorica, 14. januar 2021. godine - U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom izazvanom virusom korona unutar Državne revizorske institucije, Senat DRI je na sjednici održanoj 14. januara t.g. donio odluku da zaposleni obavljaju svoje poslove i zadatke od kuće bez dolaska u prostorije Institucije do ponedeljka, 25. januara t.g.

Radule Žurić, član Senata Državne revizorske institucije preminuo je juče u 63. godini života.

Strana 13 od 67