Banner

Podgorica, 27th January 2020 – The State audit institution has carried out control of the implementation of the recommendations given in the Financial and regularity Audit report of the Agency for personal data protection and free access to information for 2018.

Parliament of Montenegro, on the sixth session of the Second ordinary (autumn) session in 2019 upon the discussion on the Proposal Law on final state budget account of Montenegro for 2018 and Annual report on performed audits and activities of the SAI of Montenegro for period October 2018 – October 2019 adopted the Conclusion stating that the Government of Montenegro should respect and implement all recommendations of the State audit institution.

Podgorica, 20th January 2020 – The State audit institution has carried out control of the implementation of the recommendations given in the Regularity audit report of the Center for social work Bar for 2017.

Podgorica, 15. januar 2020. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Biram Bar za 2018. godinu.

Podgorica, 31. decembar 2019. godine - Shodno članu 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

Podgorica, 27th December 2019 – The State audit institution has conducted financial audit of the Annual financial statement and regularity audit of Montenegrin for 2018.

Podgorica, 23rd December 2019 – The State audit institution has conducted audit of the Final statement of accounts of the budget of Plav Municipality for 2018.

Podgorica, 18th December 2019 - The State audit institution has conducted financial audit of the Annual financial statement and regularity audit of the Civic Movement URA for 2018.

Podgorica, 12. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 11th December 2019 - The State audit institution has conducted financial audit of the Annual financial statement and regularity audit of Positive Montenegro for 2018.

Podgorica, 10. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije  za 2018. godinu.

Podgorica, 9. decembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu.

Page 2 of 51