Baner

Podgorica, 01.decembar 2021.godine – Državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za standardizaciju, zakonodavstvo i vršenje revizije uspjeha Svetlana Brajović učestvovala je na konferenciji koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT)  u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije.

Podgorica, 22. novembar 2021.godine – U skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja državni revizor,  Državna revizorska institucija organizuje decembarski ispitni rok za polaganje ispita za stucanje zvanja Državni revizor.

Podgorica, 22. novembar 2021. godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović, senator Zoran Jelić i državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za kooperativne revizije, međunarodnu saradnju i saradnju sa Skupštinom, Vladom i javnošću Marija Žugić su prisustvovali na 17. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore povodom razmatranja i utvrđivanja Akcionog plana za realizaciju obaveza iz Protokola o saradnji Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije.

Podgorica, 19. novembar 2021. godine – Delegacija Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske u sastavu - glavni državni revizor gdin Ivan Klešić, zamjenica glavnog državnog revizora dr. sc. Nediljka Rogošić i pomoćnik glavnoga državnog revizora - šef kabineta, mr. sc. Dražen Brozinić boravili su u zvaničnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore. Pored članova delegacije Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske, zvaničnom prijemu prisustvovao je privremeni otpravnik poslova Ambasade Republike Hrvatske u Crnoj Gori, g-din Tomislav Pavković i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet, g. Vladimir Joković.

Podgorica, 15.novembar 2021.godine – Državna revizorka – načelnica u sektoru IV, Zorica Knežević prisustvovala je 17.sjednici Odbora za ljudska prava i slobode.

Talin, Estonija, 9-10. novembar 2021. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore koju su činili dr Branislav Radulović, senator, Biljana Bulatović, državni revizor - rukovodilac Odjeljenja za reviziju informacionih sistema i Ivana Čelebić, državni revizor, prisustvovala je XIV sastanku EUROSAI radne grupe za informacione tehnologije (ITWG), koji je održan u Talinu, Estonija, 9-10. novembra 2021. godine.

Podgorica, 05.novembar 2021.godine – Državna revizorka – načelnica u sektoru IV Zorica Knežević, učestvovala je na 15.sjednici Odbora za ljudska prava i slobode.

Podgorica, 05.novembar 2021.godine – Član Senata dr Branislav Radulović i državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za razvoj i vršenje revizije uspjeha Jadranka Delibašić učestvovali su na jedanaestoj sjednici Odbora za rodnu ravonopravnost.

Bečići, 05. novembar 2021. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore i Vrhovna revizorska institucija Litvanije, koja predsjedava Radnom grupom za reviziju opština EUROSAI-a je bila domaćin V sastanka EUROSAI radne grupe i seminara na temu „Upravljanja nepokretnostima opština“, u periodu 3-4. novembar t.g. u Bečićima, koji je organizovan uživo i putem online platforme za sve članice Radne grupe.

Ponedeljak 01.novembar 2021.godine – Na današnjoj održanoj 16. sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, na osnovu člana 51 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, utvrdio je Nacrt Budžeta Državne revizorske institucije za 2022. godinu. Sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore prisustvovali su predsjednik Senata, dr Milan Dabović, senator Zoran Jelić i dr Branislav Radulović i sekretarka Institucije, Dobrila Glomazić.

Ponedeljak 01.novembar 2021.godine – Državna revizorska institucije je izvršila reviziju uspjeha “Efikasnost rada revizorskih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim vlasništvom”.

Podgorica, 29. oktobar 2021. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore podnosi Skupštini Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine, koji daje osvrt na rezultate ostvarene na ispunjavanju njene misije i nadležnosti.

Strana 1 od 62