Baner

Podgorica, 01.avgust 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2021. godinu.

Podgorica, 29. jul 2022. godine - Saglasno članu 33 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore („("Sl. list RCG", br. 28/04 od 29.04.2004, 27/06 od 27.04.2006, 78/06 od 22.12.2006, "Sl. List Crne Gore", br. 17/07 od 31.12.2007, 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 31/14 od 24.07.2014, 070/17 od 27.10.2017), obavještavamo javnost da devetogodišnji mandat predsjednika Senata Državne revizorske institucije prestaje 30. jula tekuće godine. Nakon isteka mandata, dr Milan Dabović će preuzeti dužnost člana Senata Državne revizorske institucije shodno Zakonu o DRI.

Podgorica, 29.jul 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti poslovanja DOO „Radio difuzni centar“  Podgorica.

Podgorica, 28. jul 2022.godine – Delegacija Vrhovne revizorske institucije Republike Češke, boravila je u posjeti Crnoj Gori, u okviru bilateralne saradnje sa Državnom revizorskom institucijom Crne Gore. Češku delegaciju predvođenu predsjednikom Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), Milosavom Kalom, primio je predsjednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore, dr Milan Dabović sa senatorima i saradnicima.

Podgorica, 28.jul 2022.godine – Državna revizorska institucija je izvršila dodatnu terensku kontrolu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Tužilaštva za 2020.godinu.

Podgorica, 27.jul 2022.godine - Predstavnici Državne revizorske institucije prisustvovali su obuci „Izrada rezimea revizorskih izvještaja“ u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju (WFD), u periodu od 26-27.jula 2022.godine.

Podgorica, 26.jul 2022.godine –Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha “Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda”, kojom je rukovodio nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i Nikola N. Kovačević (član Kolegijuma).

Sarajevo, 19.jul 2022.godine – Državna revizorska institucija Crne Gore i  Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH potpisale su Memoranduma o saradnji za sprovođenje paralelne revizije uspjeha na temu „Upravljanja rijekama“.

Podgorica, 11.jul 2022.godine - Nadležni Kolegijum Državne revizorske institucije (DRI), u sastavu senatora Nikole N. Kovačevića i senatora Zorana Jelića, izrazio je uslovno mišljenje na reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i negativno mišljenje na reviziju usklađenosti poslovanja  Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za prošlu godinu, saopšteno je na pres konferenciji DRI.

Podgorica, 11.jul 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava  za 2021. godinu.

Podgorica, 08. jul 2022.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije prisustvovali su obuci „Vještine prezentacije“ u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju (WFD), u periodu od 07-08.jula 2022.godine.

Podgorica, 06. jul 2022. godine  - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju efikasnost i ažurnost upravljanja Centralnom kadrovskom evidencijom Uprave za kadrove, kojom je rukovodio nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma).

Strana 1 od 70