Baner

Podgorica, 14. januar 2021. godine - Senat Državne revizorske institucije, na sjednici održanoj 13. januara 2021. godine razmotrio je i usvojio prijedlog Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u opštinama Budva i Bar zbog nedostavljanja dokumentacije, a u vezi sa vršenjem revizije uspjeha »Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda« iz nadležnosti Sektora II, kojim rukovodi senator dr Branislav Radulović.

Skupština Crne Gore je na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu, Izvještaja o reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2020 - oktobar 2021. godine, usvojila Zaključak kojim poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije.

Podgorica, 30. decembar 2021.godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju konfirmacije troškova zdravstvene zaštite po osnovu COVID-a 19.

Podgorica 27.decembar 2021.godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju efektivnosti funkcionisanja Aplikacije za evidenciju rezultata PCR testiranja na Covid-19.

Podgorica, 24. decembar 2021. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore, kao punopravna članica Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) je postala članica EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine (EUROSAI WGEA).

Podgorica, 22. decembar 2021.godine - Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i državna revizorka – načelnica u sektoru I Mihaela Popović prisustvovali su 24. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na kojoj je razmatran Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu.

Podgorica, 17.decembar 2021.godine – Državna revizorka – načelnica u sektoru IV Zorica Knežević, učestvovala je na 20.sjednici Odbra za ljudska prava i slobode na kojoj je razmatran predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2022. godinu, sa predlogom da se razmotre i sledeće budžetske potrošačke jedinice: Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti  i Nacionalni savjeti - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti.

Podgorica, 17. decembar 2021. godine - Predsjednik Senata, dr Milan Dabović, senatori - Nikola N. Kovačević i  Zoran Jelić prisustvovali su petoj sjednici drugog redovnog zasijedanja na kojoj je razmotren Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2020 - oktobar 2021.godine.

Podgorica, 17. decembar  2021. godine – Shodno Planu aktivnosti za ispunjavanje obaveza iz Protokola o saradnji DRI i Skupštine, DRI je izradila grafički prikaz Godišnjeg izvještaja za potrebe sjednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i plenarne sjednice Skupštine povodom razmatranja Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine.

Podgorica, 16. decembar 2021. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović, senatori - Nikola N. Kovačević, dr Branislav Radulović, Zoran Jelić i državna revizorka – načelnica u sektoru I Mihaela Popović, prisustvovali su 21. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, na kojoj je razmotren Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine. 

Podgorica, 15.decembar 2021.godine – U prostorijama tužilaštva Crne Gore održan je sastanak predstavnika Vrhovnog državnog tužilaštva i Državne revizorske institucije kao vid kontinuirane saradnje ovih državnih organa.

Podgorica, 13. decembar  2021. godine – Senator dr Branislav Radulović i državni revizor - načelnik u sektoru II Blažo Savković su učestvovali na 23. sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je razmatran Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu sa nalazima i preporukama iz Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu, Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva odbrane za 2020. godinu i Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godine u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz oblasti bezbjednosti i odbrane.

Strana 1 od 64