Baner

Podgorica, 19. septembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva sporta i mladih za 2018. godinu i reviziju pravilnosti poslovanja.

Podgorica, 11. septembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti DEMOS-a za 2018. godinu.

Podgorica, 6. septembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske narodne partije Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 16. avgust 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i usklađenost poslovanja Zavoda za metrologiju za 2018. godinu sa zakonima, drugim propisima i aktima.

Podgorica, 9. avgust 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i usklađenosti poslovanja JZU Dom zdravlja Budva za 2018. godinu sa zakonima, drugim propisima i aktima.

Podgorica, 2. avgust 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Socijalističke narodne partije  za 2018. godinu.

Podgorica, 23. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Socijaldemokrata Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 22. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Pokreta za promjene za 2018. godinu.

Podgorica, 19. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 18. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Liberalne partije Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 17. jul 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2018. godinu.

Podgorica, 16. jul 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji uspjeha „Efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti priređivanja igara na sreću“. Cilj revizije je bio da utvrdi efikasnost inspekcijskog nadzora nad pravnim licima (objektima) koja se bave priređivanjem igara na sreću i efikasnost inspekcijskog nadzora u oblasti naplate i kontrole prihoda budžeta od koncesione naknade za priređivanje igara na sreću.

Strana 1 od 45