Baner

Podgorica, 21. jun 2022. godine – U Skupštini Crne Gore održan je sastanak povodom prezentovanja rezultata iz posljednjeg izvještaja SIGMA-e o ocjeni principa javne uprave u oblasti eksterne revizije, posebno dostignuća indikatora iz Principa javne uprave 16 u vezi sa odnosima Vrhovne revizorske institucije i Parlamenta i korišćenja izvještaja VRI od strane Parlamenta.

Podgorica, 13. jun 2022. godine - Senatori DRI Nikola N. Kovačević i Zoran Jelić sa državnim revizorom – načelnikom u sektoru V Vladanom Perovićem su učestvovali na sastanku o unapređenju budžetiranja odgovornog prema Romima i Egipćanima na lokalnom nivou u organizaciji Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i Programske kancelarije Savjeta Evrope – programa ROMACTED, uz podršku Kancelarije za Integraciju Roma Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) u Podgorici.

Podgorica, 10. jun 2022. godine - Senator Nikola N. Kovačević je učestvovao na radionici na temu finansiranja ženskih organizacija unutar političkih subjekata u okviru „Gender, Money and Politics“ u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) i Olof Palme International Centra.

Podgorica, 10. jun 2022. godine - Senator Nikola N. Kovačević i državna revizorka – načelnica u sektoru IV Zorica Knežević su učestvovali na 23. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode, na kojoj se između ostalog razmatrao Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2021. godinu sa Konačnim izvještajem Državne revizorske institucije o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu.

Podgorica, 08. jun 2022. godine - Na poziv Državne revizorske institucije, predsjednik Senata sa senatorima i sekretarkom Institucije je danas održao sastanak sa ministrom finansija mr Aleksandrom Damjanovićem i sekretarkom Ministarstva finansija Anom Raičević.

Podgorica, 07.jun 2022.godine - Senator dr Branislav Radulović i državni revizor - načelnik u sektoru II Blažo Savković su učestvovali na 14. sjednici Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje na kojoj je održano konsultativno saslušanje povodom Konačnog izvještaja o kontrolnoj reviziji - Efikasnost realizacije preporuka datih u reviziji uspjeha  „Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara“.

Podgorica, 02. jun 2022. godine - U cilju efikasnije realizacije revizorskih preporuka iz konačnog Izvještaja DRI o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu, danas je održan sastanak sa ministrom ekonomskog razvoja i turizma Goranom Đurovićem i njegovim saradnicima.

Podgorica, 02.jun 2022.godine- Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju  o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Crnogorsko narodno pozorište za 2020. godinu.

Skoplje, 02. jun 2022. godine – U okviru realizacije projekta sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju, delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na čelu sa senatorima Nikolom N. Kovačević i Zoranom Jelićem, boravila je u bilateralnoj posjeti Državnom zavodu za reviziju Republike Sjeverne Makedonije, od 30-31. maja 2022. godine u Skoplju.

Podgorica, 01.jun 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2020. godinu.

Podgorica, 31.maj 2022.godine - Senator dr Branislav Radulović i državni revizor - načelnik u sektoru II Blažo Savković su učestvovali na 31. sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje na kojoj je održano konsultativno saslušanje povodom izvještaja DRI o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje koronavirusa“.

Podgorica, 31.maj 2022.godine - Državna revizorska institucija je izvršila ocjenu realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja “Građanskog pokreta URA” za 2020. godinu.

Strana 1 od 69