Banner

Podgorica, 21st June 2017 – The State audit institution has performed a regularity audit „Management and Disposal of the Ministry of Defence's Property“. The subject-matter of the audit were the activities of the Ministry of defence with regards to management and disposal of the property of higher value (property of higher value than 3.000 €). The activities refer to keeping records, normative regulation and harmonization of the management and disposal of the property with the laws and other legal regulations, as well as control system of management and disposal of property.

Tirana, 16th June 2017 – Member of Senate, Mr. Nikola N. Kovačević and independent adviser in the Department for legal affairs and anticorruption, Mrs. Sanja Šaranović, have participated at the roundtable „The Role of the SAIs in combatting fraud and corruption“, held on 14th – 15th June in Tirana. The host of the roundtable has been the Supreme audit institution of Republic of Albania.

Beograd, 09. jun 2017. godine – Šesta radionica u okviru Drugog projekta paralelne revizije usjeha (PPA II) održana je u periodu od 05-09. juna t.g. u Beogradu. Revizorski tim Državne revizorske institucije Crne Gore, u sastavu dva državna revizora, Jadranka Delibašić i Radenko Davidović, je aktivno učestvovao u radu radionice.

Beč, 02. jun 2017. godine – U organizaciji Generalnog sekretarijata INTOSAI-a i Odeljenja UN-a za ekonomska i socijalna pitanja (UNDESA), održan je XXIV UN/INTOSAI Simpozijum, u Beču, od 31. maja do 02. juna t.g. Delegaciju Državne revizorske institucije Crne Gore na Simpozijumu predstavljali su predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, dr Branislav Radulović.

Podgorica, 01.06.2017.godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Albanske alternative za 2016. godinu.

Podgorica, 31.05.2017.godine - Državna revizorska institucija izvršila je finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2016. godinu.

Istanbul, 26. maj 2017. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu s predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem i članom Senata, Zoranom Jelićem i sekretarom Institucije, Mihaelom Popović, učestvovala je u radu X Kongresa Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija, od 22 - 25. maja 2017. godine, u Istanbulu.

Podgorica, 16.05.2017. godine – Delegacija Ureda za reviziju Republike Hrvatske, na čelu sa mr Božom Vuletić-Antićem, pomoćnikom generalnog revizora za reviziju uspjeha je boravila u radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji.

Podgorica, 15. maj 2017 – U okviru Horizontalnog programa za Zapadni Balkan i Tursku – Projekta za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (AEC-MNE), u Državnoj revizorskoj instituciji je održan sastanak sa ekspertima Savjeta Evrope.

Tirana, 15. maj 2017. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu s načelnikom u sektoru III, g. Gagom Gegajem borave u studijskoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Republike Albanije, u periodu od 15-16. maja t.g. u Tirani.

Viljnus, 12. april 2017. godine – Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu sa članom Senata, Nikolom N. Kovačevićem prisustvuje uvodnom sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština u Viljnusu.

Podgorica, 3. april 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu.

Page 1 of 25