Baner

Podgorica, 16. april 2021. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije su učestvovali u peer-review misiji Evropske komisije, koja je bila posvećena ocjeni napretka i dosadašnjeg funkcionisanja Agencije za sprječavanje korupcije.

Podgorica, 14. april 2021. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, na čelu sa predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem i senatorom, Zoranom Jelićem, sekretarkom Institucije, Dobrilom Glomazić i državnom revizorkom - rukovoditeljkom odeljenja za međunarodnu saradnju Marijom Žugić, učestvovali su u radu XI online Kongresa Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija.

Podgorica, 14. april 2021. godine - Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, na zahtjev Državne revizorske institucije, dana 7. aprila 2021. godine dostavilo je Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu utvrđen na 17. sjednici Vlade održanoj 30. marta 2021.godine. Istovremeno, Ministarstvo je obavijestilo Državnu revizorsku instituciju da dostavljeni dokument nije izmijenjen u odnosu na prethodno revidirani, kao i da nije bilo promjena u elektronskoj bazi podataka Glavne knjige Trezora.

Podgorica, 14. april 2021. godine - Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, na osnovu zahtjeva Državne revizorske institucije je dostavilo Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu. Na osnovu člana 26 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i člana 44 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Institucija je izvršila analizu indikatora fiskalne odgovornosti centralnog nivoa države u vezi sa Prijedlogom zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu.

Podgorica, 12. april 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost redovnog i investicionog održavanja državnih puteva“.

Podgorica, 01. april 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije održali su online sastanak sa ekspertima Savjeta Evrope, g-đom Miroslavom Milenović i g.Jussi Bright.

Podgorica, 1. april 2021.godine – Povodom objavljenog saopštenja sa 17. sjednice Vlade Crne Gore održane 30. marta 2021. godine, u kojem je navedeno da je Vlada na predmetnoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2019. godinu, Prijedlog zakona o budžetu za 2021. godinu, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i Prijedlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2021. godinu, Državna revizorska institucija je uputila zahtjeve Ministarstvu finansija i socijalnog staranja za dostavu navedenih dokumenata.

Podgorica, 31. mart 2021.godine – Predstavnici Državne revizorske institucije održali su online sastanke sa SIGMA ekspertima povodom godišnje SIGMA eksterne ocjene reforme javne uprave.

Podgorica, 23. mart 2021. godine - Na održanoj 7. sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, na osnovu člana 51 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, utvrdio je Nacrt Budžeta Državne revizorske institucije za 2021. godinu.

Podgorica, 23.mart 2021.godine - Predsjednik Senata, dr Milan Dabović dao je izjavu za Jutarnji program Radio televizije Crne Gore, koju integralno objavljujemo na internet stranici Državne revizorske institucije.

Podgorica, 22. mart 2021. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju uspjeha „Efikasnost upravljanja jedinstvenim registrom privrednih subjekata – CRPS“.

Podgorica, 12. mart 2021. godine -  U okviru misije Međunarodnog monetarnog fonda, održan je virtuelni sastanak sa delegacijom Državne revizorske institucije radi prikupljanja informacija potrebnih za pripremu redovne misije Međunarodnog monetarnog fonda.

Strana 1 od 57